Mørke tunneler i Arna

DUNKELT: Mange av tunnelene mellom Bergen og Voss er for mørke, mener innsenderen. Dette bildet er fra Arnanipatunnelen. Knut Strand (arkiv)

Kåre Unneland
Indre Arna

Når man kjører Fløyfjellstunnellen eller de nye tunnelene i Fana, så er det som å kjøre i dagslys.

På andre siden av Ulriken er forholdene helt annerledes, med svake lys og mørke sidevegger.

Dette gjelder tunneler gjennom Arna mot Voss. Det er komplett uforståelig hvorfor det skal være så stor forskjell, alt etter hvor tunnelene ligger.

Jeg kjenner folk som unngår å nytte disse tunnelene grunnet dårlig sikt.

Jeg henstiller til de ansvarlige å få like gode kjørelys i disse tunnelene som det er i de andre tunnelene i Bergen.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg