Hva er forskjellen på kiosker og butikker, Toppe?

DEBATT: At folk velger bil til bensinstasjonen, men ikke til dagligvarebutikken, fremstår ikke som spesielt troverdig.

Publisert Publisert

Debattinnlegg

  • Iman Winkelman
    Leder Virke Kiosk, bensin og servicehandel
  1. Leserne mener

Under overskriften «Nei til ølsalg på bensinstasjoner» argumenterer stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) mot at alle aktører i det samlede dagligvaremarkedet bør ha lik adgang til å omsette alkoholsvake drikkevarer.

Dessverre bommer Toppe når det gjelder viktige poeng.

Alle aktører som omsetter alkoholsvake drikker, må ha salgsbevilling utstedt av kommunen. De siste årene har antall salgsbevillinger økt i forlengelsen av at det har vært en jevn vekst i antall dagligvarebutikker.

Ved å sammenholde tall som viser utviklingen i antall salgsbevillinger og
omsetningen av øl og rusbrus er det ikke mulig å påvise at flere salgsbevillinger bidrar til økt etterspørsel etter alkohol.

Iman Winkelman Foto: Foto: Stian Schioldborg

Tvert imot har antall salgsbevillinger gått opp samtidig som omsetningen av øl og rusbrus målt ved antall liter omsatt vare går ned.

Toppe har til gode å bevise det motsatte gjennom noe mer enn å støtte seg på generelle betraktninger om forholdet mellom tilgjengelighet og
konsum.

Les også

Kjersti Toppe: «Nei til ølsal på bensinstasjonar!»

Toppe gjør også et poeng ut av at bil, bensinsalg og alkoholomsetning ikke henger sammen. Vi er selvsagt enig i at det er viktig med en tydelig nullvisjon når det gjelder antall tilfeller med ruspåvirket kjøring.

Samtidig er dette ikke noe argument mot å nekte kiosker og bensinstasjoner muligheten til å omsette de samme varene som dagligvarenæringen.

Forbrukerne velger bilen uavhengig av hvor de handler, og over tid har stadig flere dagligvarebutikker innført kombinert dagligvare- og drivstoffomsetning/el-ladepunkter – flere med offentlig støtte gjennom tilskudd fra statens program for utkantbutikker.

Les også

BT på leiarplass: «Bensinstasjonar bør få selje øl»

Vi vil utfordre Toppe til å gi oss et godt svar på hva som er forskjellen på disse aktørene, og våre medlemmer innen bensinstasjonsnæringen?

Resonnementet om at forbrukerne velger bil til bensinstasjonen, men ikke til dagligvarebutikken, fremstår heller ikke som spesielt troverdig ut fra den innsikt vi besitter når det gjelder kundeatferd. Kanskje er det først og fremst på Stortinget at virkeligheten fortoner seg slik?

Vi er opptatt av likebehandling, ikke liberalisering. I en tid der servicehandelen utfordres kraftig av dagligvarenæringen, ber vi politikerne legge til rette for at alle aktører i det samlede dagligvaremarkedet underlegges samme rammevilkår.

Dersom Toppe for alvor er opptatt av å redusere folks alkoholforbruk og tror en reduksjon i tilgjengelighet vil være et velegnet virkemiddel, bør hun snarest ta initiativ til at Vinmonopolet kan overta dagligvarebutikkenes ølsalg. Toppe, hva venter du på?

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg