• MISVISENDE: «Østlandet får 13.000 mer pr. innbygger», var BTs førsteside 6. april. Tallet har de fått ved å omtale kun første periode av planen, og ikke andre periode, skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) FOTO: Scanpix

Året da Hordaland ble NTP-vinner

Både NRK og BT vil fortelle at Vestlandet er tapere. Hvorfor?