Norden har gått foran

Norden er i dag verdens mest integrerte region. Disse erfaringene kan vi dele med resten av verden.

LØFTER SAMMEN: Ved å dele erfaringene våre, kan vi være med på å løfte den globale dagsordenen, skriver de nordiske statsministrene (fra v.) Stefan Löfven (Sverige), Juha Sipilä (Finland), Lars Løkke Rasmussen (Danmark) og Erna Solberg (Norge). Bjarni Benediktsson (Island) var ikke til stede da bildet ble tatt. Arkivfoto: Scanpix

Debattinnlegg

  • Erna Solberg
  • Lars Løkke-Rasmussen
  • Juha Sipilä
  • Bjarni Benediktsson
  • Stefan Löfven

For to år siden satte vi ambisiøse mål for den globale utviklingen, sammen med ledere fra hele verden. På toppmøter i New York og Paris ble vi enige om å stoppe klimaendringene, utrydde fattigdom og redusere ulikheter.

For å kunne nå de historiske målene i klimaavtalen fra Paris og FNs Agenda 2030, må vi alle gjøre en stor innsats. Derfor lanserer de nordiske statsministrene nå initiativet «Nordic Solutions to Global Challenges». Gjennom dialog og samarbeid vil vi gjerne dele de gode løsningene vi har funnet med andre regioner i verden. Og vi vil gjerne lære av de gode løsningene andre har kommet til. For vi har alle en vei å gå – også her i Norden.

Gjennom langvarig nordisk samarbeid har det lyktes oss å skape en utvikling i Norden der vi både sikrer økonomisk fremgang og samtidig ivaretar vårt miljø og samfunn. Den utviklingen skal vi videreføre.

Norden er i dag verdens mest integrerte region. Gjennom samarbeid har vi tidligere enn noen andre lyktes med å fjerne sammenhengen mellom økonomisk vekst og klimapåvirkning.

Les også

Mannen som vil samle Norden

I nesten to årtier har vi i Norden redusert avhengigheten av fossilt drivstoff – og dermed utslippene av drivhusgasser – uten at det er gått ut over sysselsetting og velferd. Blant det vi gjerne vil dele med resten av verden, er erfaringene vi har med å skape byer som det er godt å leve i, samt med vedvarende energikilder og markedsmodeller for bærekraftige energiinvesteringer.

Norden har også gått foran når det gjelder sammenhengen mellom likestilling og vekst. Investeringer i likestilling på arbeidsmarkedet – blant annet i form av gode muligheter for foreldrepermisjon og tilbud om barnepass av høy kvalitet – har vært avgjørende for utviklingen av en av de mest velstående regionene i verden. Disse erfaringene, som sikrer kvinner høy deltakelse i arbeidsmarkedet, kan vi dele med de stedene i verden der likestilling ikke er en selvfølge.

Det samme gjelder en rekke velferdsområder, der vi i Norden har funnet nye løsninger som skal bidra til å løfte oppgavene som en aldrende befolkning stiller oss overfor. De mange tiltakene for å produsere sunne, velsmakende og bærekraftige næringsmidler i Norden, kan også være til hjelp i andre deler av verden der næringsmiddelproduksjonen samtidig skal håndtere miljøutfordringer, feilernæring og overvekt.

Les også

- Trump angriper sannheten og vitenskapen

Ved å dele erfaringene våre, kan vi være med på å løfte den globale dagsordenen som verdens ledere for to år siden satte så ambisiøse mål for. Samtidig kan vi være med på å utvide det globale forretningspotensialet for nordiske virksomheter, og dermed skape arbeidsplasser og fortsatt vekst og velferd i Norden.

Det er en vinn-vinn-situasjon. Til fordel for Norden – og for verden.

Statsminister Erna Solberg (H) er i dag og i morgen vert for et nordisk toppmøte i Bergen og Austevoll med alle de nordiske statsministrene for å diskutere «Nordic Solutions to Global Challenges».

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg