Færre biler er bra for byen

Noe av det viktigste vi gjør, er å prioritere plassen til de lekende, gående og syklende i Bergen.

Publisert Publisert

HØYERE ANTALL: Det er trolig langt flere enn 248 boenheter med to parkeringsplasser i dag, skriver byråd Thor Haakon Bakke (MDG). Foto: Tuva Åserud

Debattinnlegg

  • Thor Haakon Bakke
    Byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG)
  1. Leserne mener

I ettertid av vedtaket om ny forskrift for boligsoneparkering har det versert noen misforståelser. En av dem var på trykk i tirsdagens BT, et innlegg som baserer seg på at det er nøyaktig 248 stykker innenfor boligsonene som tar i bruk muligheten til å ha to biler stående i offentlig gate.

Det antallet husstander vi kjenner til fra 2018 med to registrerte biler, er 248. Men dette tallet tar ikke høyde for et ukjent antall elbiler i de aller fleste sonene, i sonene 8-29, som til i dag har kunnet stå uten å være registrert. Antallet kan også ha økt siden 2018.

I dag er rundt 1 av 5 biler i Bergen elbiler. Sannsynligvis er tallet derfor ganske mye høyere enn 248. Og gjør man unntak for alle dem vi kjenner til, slik Trym Aafløy (FNB) har tatt til orde for, vil fort flere komme til.

Smale bergensgater er offentlig areal, som i en trang by har en utrolig høy verdi. Plassen kan brukes langt bedre enn å ha biler som står stille i gaten de aller fleste timene av døgnet. I tillegg har mengden elbiler utenfor sentrum bidratt til at mange som betaler for boligsonekort, ikke får plass til egen bil nær hjemmet.

Les også

Byråd Thor Haakon Bakke: «Derfor er de nye parkeringsreglene så bra»

Saken illustrerer konfliktene som oppstår når man snur opp ned på transporthierarkiet og gir bilistene færre goder, mens man gir sykkel, gange og kollektiv langt bedre kår.

Og det er absolutt forståelig at det kommer til dels sterke reaksjoner når beboere mister muligheten til å ha to biler, akkurat som at andre heier på endringen.

Da er det verdt å minne om hvorfor vi gjør dette: Vi vil ha mindre trafikk og tryggere oppvekstvilkår, mindre støy, mer plass til sykkel og gange, bedre byluft, og en hyggeligere by. Samtidig skal ordningen evalueres, og det vil gjøres unntak i særlige tilfeller. Byrådet jobber, også opp mot fylket og staten, med å få på plass alternativer og incentiver som gjør det enklere å velge bort bilen.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg