Vi blir stengt ute fra vår egen bydel

DEBATT: Det er med stor frustrasjon og følelse av avmakt vi som bor i Hordvik og Hylkje nå blir stengt ute fra sentrale deler av Åsane med en ny ytre bompengering.

Publisert: Publisert:

PROTESTERER: Vi blir nå pålagt ekstra utgifter for å få tilgang til samfunnstjenester som helsestasjon, lege og tannlege, skriver innsenderne. En del av dem er samlet på dette bildet. Foto: Privat

Debattinnlegg

44 utestengte kvinner i Hordvik og Hylkje
(Se navneliste rett under innlegget)

Mange av oss arbeider i sentrum og har betalt bompenger fra 1986, da Norges første bomring og landets største bompengeprosjekt ble innført i Bergen. Vi er positive til reduksjon i biltrafikk og reduksjon av luftforurensning i sentrum. Der vi bor, derimot, i ytre deler av Åsane, er forholdene annerledes. Vi har svært dårlig kollektivtilbud, og sykkelstier og fortau er nesten ikke-eksisterende.

Det er heller ikke planlagt noen tiltak for bedring i trafikkforholdene som vi vil få nytte av. Vi vil i liten grad få glede av den planlagte bybanen til Åsane, da denne vil få sitt endestopp cirka én mil fra oss.

Det er heller ikke planlagt noen utbedring av veier med fortau, trafikksikringstiltak eller sykkelveier i dette området. Nytteprinsippet som innebærer at de som får nytte av bompengene skal betale, er derfor ikke ivaretatt i innføringen av den nye bompengeavgiften.

BOMPENGER: Lørdag settes 15 nye bomstasjoner i drift i Bergen. Disse kommer i tillegg til de eksisterende, som denne i Sandviken. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Bomringen rammer i stedet den lokale trafikken mellom Hordvik/Hylkje-området og resten av Åsane, og ikke gjennomgangstrafikken, som utgjør cirka 24.000 biler i døgnet. Ytre bomring i Åsane, slik den er satt opp i dag, rammer sosialt svært urettferdig. Beboere i vårt område har i utgangspunktet betydelige reiseutgifter til og fra jobb på grunn av lange avstander, parkeringsavgifter i sentrum og utgifter til indre bompengering.

Vi blir nå pålagt ekstra utgifter for å få tilgang til samfunnstjenester som helsestasjon, lege og tannlege. Mange barn og voksne er aktive i frivillige organisasjoner innen idrett, kultur og kirke på den «andre siden» av bomringen. Kostnadene ved den nye bompengeringen vil bli betydelig, spesielt for barnefamilier. Dette vil igjen kunne gi negative konsekvenser for livskvalitet og helse for oss som bor i dette området.

Les også

Slik blir din nye bompengehverdag

Beboere sentralt har tilgang til samfunnsgoder som teater, museum og andre kulturtilbud som i stor grad er dekket over skatteseddelen av oss alle. De samme prinsippene for kostnadsdeling over skatt burde også gjelde for trafikksikring og utbygging av fortau og helt nødvendig veinett.

Vi opplever det som svært trist at byrådet bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har stått i fremste rekke for innføring av den ytre bompengeringen, som rammer så sosialt urettferdig.

Vi håper byrådet og bystyret revurderer sine vedtak om å stenge oss ute fra resten av Åsane og ber alle som mener at ytre bompengering er sosialt urettferdig om å bruke sin stemmerett i kommende kommunevalg.

Fra utestengte kvinner i Hordvik og Hylkje:

Eva Berem, Iselin Berem, Stine Elise Berem, Liv Berentsen, Bente Kristine Berg, Berit Berg, Marianne Berg, Hege Bertelsen, Maren Bertelsen, Kathrine Båtevik, Kristine Båtevik, Johanne Båtevik, Yang Dai, Ingrid Eide-Hansen, Kjersti Gerner, Hanne R. Grutle, Britt Haugsbø, Kristin Haugsbø, Vigdis Heir, Jorun Holm, Astrid Kamøy, Liv Karlsen, Irene Knutsen, Eva Hoel Markussen, Heidi Øksnes Markussen, Mari Øksnes Markussen, Siv Tveit Mjelstad, Gunn-May Moen, Lisbeth Moen, Grete Nerheim, Bente-Iren Nyland, Veronika Olsen, Janka Vie Seljeseth, Liv Sjursæter, Anne Britt Runhovde Skår, Mona Steffensen, Annemor Tuft, Sølvi Tuft-Olsen, Ida Tuft-Olsen, Synnøve Tuft-Olsen, Anne Grethe Rundhovde, Anne Valestrand, Gro Valestrand og Anne-Lise Aanensen

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg