Nei, det er ikke for mange turister i Bergen

De siste somrene har vi sett flere bilder i avisene av horder av cruiseturister som inntar byen, overfylte søppelkasser og attraksjoner.

Publisert:

POPULÆR: Her på Bryggen kryr det ofte av turister, men andre steder i Bergen er det god plass, mener innsenderen. Foto: Roar Christiansen (arkiv)

Debattinnlegg

  • Kristin Krohn Devold
    Adm.dir., NHO Reiseliv
  • Anders Nyland
    Reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag
  • Terje Hansen
    Styreleder, NHO Reiseliv Vest-Norge

Man sitter igjen med et inntrykk av at Bergen «drukner» i turister. Men selv om det kan være trangt på Bryggen, Fløibanen og Fisketorget, er det god plass ellers i byen og i de omkringliggende kommunene – også midt i høysesongen. «Overturisme» er ikke blitt et problem i byen.

Visit Bergen har lagt FNs bærekraftsmål til grunn for sine strategier og handlingsplaner. I det ligger det en ambisjon om å utvikle bærekraftige opplevelser for alle besøkende – enten de kommer langveisfra eller de har adresse lokalt. Reiseliv handler ikke kun om turistene. Beboere og besøkende er like viktige. Målet er å gjøre Bergen til en bedre by å bo i. En god by å bo i er nemlig en god by å besøke.

Kristin Krohn Devold Foto: Jan T. Espedal

Les også

Her er Google på Fløyen for å gå over Vidden

Den enkelte kommune må selv bestemme hva som er riktig balanse mellom fastboende og besøkende. I Bergen har reiselivet tatt initiativ til en begrensning i cruisetrafikken. På den måten kan kommunen skape balanse mellom de som bor og de som besøker. De besøkende legger igjen penger, men uten å skape uakseptabel trengsel som fortrenger og forsinker innbyggerne i sitt daglige virke.

I 2019 innfører Bergen Havn miljødifferensierte anløpsavgifter. Kort fortalt betyr det at det blir mye dyrere for skip som ikke er miljøvennlige å legge til kai i Bergen havn. Busser fra et cruiseskip med 6000 passasjerer kan også lett korke igjen en liten destinasjon. Det må stilles strengere krav til hvor bussene kan kjøre. Målet er at flere går og at bussene kjører til randsone-attraksjoner der det er kapasitet til å ta imot dem.

Anders Nyland Foto: Privat

Reiselivet i Bergen har gått fra en volumstrategi til en lønnsomhets- og bærekraftsstrategi. Det er ikke et mål i seg selv å øke volumet av turister, men det er et mål å øke lønnsomheten i reiselivet på en bærekraftig måte. For å få til det, er det viktig at privat og offentlig sektor jobber sammen for å spre besøkstrafikken jevnt utover året. I det ligger også promotering av mindre kjente destinasjoner. Vi må bli flinkere til å fortelle at det er mye annet å oppleve i Bergen enn nettopp Bryggen, Fløyen og Fisketorget. I 2018 bodde gjennomsnittsgjesten i Bergen 1,55 netter på hotell. Det er lite.

Det ligger mye bærekraft i å skape attraktive tilbud som gjør at de som kommer hit blir her lenger, eller at de velger å oppleve Bergen på andre tider av året enn i de mest travle sommerukene.

Les også

Fjord Norge-sjef: – På disse stedene er det fare for overturisme

Terje Hansen Foto: Privat

Flere besøkende krever også samarbeid om bedre tilrettelegging der folk ferdes, både i sentrum og kommunens naturområder. Politikere lokalt og på fylkesnivå må prioritere infrastrukturtiltak rettet mot tilreisende. For eksempel må det være nok parkeringsplasser til at besøksvekst ikke byr på problemer for innbyggerne, og beboerparkering blir viktigere. At gjester betaler for eget toalettbruk og parkering, er selvsagt. Utvikling av sykkelløyper, vandrestier og skiløyper vil også bidra positivt til ansvarlig ferdsel uten forurensende utslipp.

Bergen kommune kan være et eksempel for andre kommuner som leter etter løsninger på hvordan den økte strømmen av turister best kan håndteres. Dialogen mellom kommunestyre, lokalbefolkning og næringsliv er god, og det er den beste oppskriften på å rigge seg for en bærekraftig reiselivsvekst.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg