Helligdagsfredloven må revideres

Loven legger i dag begrensninger på når jeg kan jobbe i hagen min, også på helt vanlige søndager.

Publisert: Publisert:

BEGRENSNINGER: I et mangfoldig samfunn kan det ikke lenger være slik at ett av mange tros- og livssynssamfunn sine seremonier forteller oss når vi kan jobbe i hagen eller gjøre dugnadsarbeid, skriver Christian Lomsdalen. Foto: NTB scanpix

Debattinnlegg

Christian Lomsdalen
Lektor, humanist, og far

«For å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager og for å gi høytiden ro og verdighet, skal det være helligdagsfred i samsvar med reglene i denne lov.»

Slik åpner loven om helligdagsfred, en lov vi som samfunn nå må revidere. Det kan ikke lenger være slik at mitt arbeid i hagen skal reguleres ut ifra når ett av landets mange tros- og livssynssamfunn ønsker å ha sine seremonier. En slik fordelsbehandling hører ikke hjemme i et mangfoldig samfunn.

Christian Lomsdalen Foto: Privat

Jeg er tilfreds med at vi som samfunn har en dag i uken hvor det ikke er åpnet for ordinært lønnet arbeid. Hvor vi som arbeidstakere i stor grad har felles arbeidsfri og tid til å være med familien, venner, eller gjøre dugnad for en av landets mange frivillige organisasjoner.

Det betyr ikke at vi som samfunn bør beholde hele Helligdagsfredloven slik den er i dag. Slik den er utformet i dag, forteller den oss at det er ulovlig med «utilbørlig larm» på alle søndager i løpet av året, fra klokken 00:00 til klokken 24:00.

Jeg kan med andre ord ikke klippe plenen eller bruke nevneverdig med andre motoriserte hageverktøy på søndager, verken innenfor eller utenfor «kirketid». Som aktiv i frivillige organisasjoner er dugnad en del av året. Samtidig så skaper kravet om ingen utilbørlig larm et problem for nettopp dette dugnadsarbeidet. For selv om nettopp søndager ofte er en god dag for å få foreldre som er i full jobb med på dugnader, så er det også den dagen hvor vi blir begrenset fra å kunne gjøre mye av dette arbeidet, om det er nødvendig med større arbeid ute med motoriserte verktøy.

Helligdagsfredloven må revideres.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg