Feilslått klimaprioritering

DEBATT: Venstre og KrF satset på feil klimasak da de valgte å verne Lofoten.

Publisert Publisert

Debattinnlegg

  • Raymond Larsen
    Sivilingeniør

Raymond Larsen

Venstre og Krf brukte all sin energi på å verne LoVeSe i klimadelen av samarbeidsavtalen med regjeringen. Partiene som ønsker å ta Norge i en grønnere retning bør fronte sakene som har størst potensiale for å redusere karbonutslippene, 4 nye år med vern av Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) var å starte i feil ende.Høyre og Frp fikk det til å fremstå som et stort offer, mens det muligens bare er et tidsspørsmål før områdene åpnes av en fremtidig regjering. Klimapartiene burde heller brukt energien sin på fornybar energi. Norge vil oppnå langt mer for klimaet ved å systematisk jobbe for å bli verdensledende innen fornybar energi og eksport av klimateknologi, enn å verne LoVeSe noen år.

Flere viktigere saker

Spesielt har vi gode forutsetninger innen offshore vind; lang kyst med mye vind, offshoreteknologi og kompetanse i verdensklasse, maritime klynger, spesialskip, stor fossil pengebinge som venter på å gjøre opp for seg, og ikke minst et påtrengende behov for å sikre velferdsstaten Norge etter oljen med kunnskapsintensive arbeidsplasser.

Klimapartiene ser ut til å ha gjort klimaet en bjørnetjeneste.

Det viktigste klimaforslaget til Venstre i valgkampen 2013 var å legge et fornybarsenter til Bergen, ref sak i BT 25 August. «Partiet vil etablere et statlig investerings¬selskap med mellom fire og fem milliarder kroner i grunnkapital. Selskapet skal investe¬re i pilotanlegg i full¬ skala, der man skal teste ny tek¬nologi innen fornybar energi. Breivik (nestleder i Venstre, red.anm.) vil plassere selskapet i Bergen, for å bygge opp en fornybar energiregion på Vest¬landet.»

Dessverre byttet Venstre bort denne gode satsingen på teknologiutvikling og arbeidsplasser mot midlertidig vern av symbolsaken LoVeSe. Hvis du spør kunnskapsmedarbeiderene som i disse dager mister jobben hos kontraktører i oljeindustrien, spørs det om de er enige i prioriteringen.

Arbeidsplasser vil gå tapt

Norge trenger flere kunnskapsintensive jobber i årene som kommer, spesielt når oljeprisen en gang faller, og tusenvis av arbeidsplasser vil gå tapt på vestlandet. Finansmarkedene begynner allerede å prise inn den økende risikoen for at oljeselskapene ikke får utvunnet alle påviste funn. Oljeindustrien må derfor utføre kostnadskutt for å opprettholde utbytter og aksjekursen. Et tydelig tegn på en industri i endring, og et tegn på at alternativer må på plass.

Hvorfor åpne LoVeSe da? Jo, nettopp fordi Venstre, Krf, og tidligere SV, har brukt all energi å verne, istedenfor å dreie våre kloke hoder og ressurser i en omlegging av forskning og satsing på fornybar energi. Konkrete tiltak vil være å prioritere bedre rammevilkår i de bransjene som Norge har størst forutsetninger for å gjøre det bra, en for stor del av investeringene i elsertifikatmarkedet havner i Sverige i dagens regime.

I tillegg blir det viktig å prioritere å bruke penger på teknologiutvikling for å få ned prisen per kWh, her kan Venstres forslag utgjøre et av mange bidrag. Det ville gitt langt større uttelling, både for klimaet og Norge som fremtidig velferdsstat. Og ikke minst hjulpet Erna på vei med hva vi skal leve av etter oljen, som hun snakket mye om i valgkampen i 2013. ## Fremdeles avhengig av olje

Men det er flere grunner til at Norges fossile industri bør få nye leteområder. FNs viktigste tusenårsmål, halvere jordens ekstreme fattigdom fra 1990 nivå innen 2015 ble nådd i 2010. Hvis toneangivende oljeproduserende land hadde redusert produksjonen i samme periode ville det ikke bare fått konsekvenser for I-land, også U-land er i dag avhengig av olje for å oppnå vekst. I-land er hverken i moralsk eller økonomisk posisjon til å redusere eksport av olje som gir U-land vekst, men vi bør bidra til at veksten etter hvert kan skje med fornybar energi.

La det være Norge som utvikler klimateknologien som utkonkurrerer oljen.

På et tidspunkt vil fornybar energi bli billigere enn fossil energi. Til da er det best for klimaet at Norsk olje og gass, som i mange år vært verdensledende når det gjelder lave klimagassutslipp per produsert enhet, i størst mulig grad fortrenger annen fossil energi. Men la det være Norge som utvikler klimateknologien som utkonkurrerer oljen.

Da vil vi ikke bare bidra til at 2 graders målet kan nås, men også opprettholde velferdssamfunnet slik vi kjenner det i dag. Men vi har det travelt, i følge IEA må fornybar energi stå for minst halvparten av strømproduksjonen innen 2035 dersom vi skal ha en sjanse til å unngå at den globale oppvarmingen overstiger to grader.

Klimapartiene ser ut til å ha gjort klimaet en bjørnetjeneste. La oss håpe at Venstre og KrF motbeviser undertegnede i forhandlingene om statsbudsjettet for 2015.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg