Ta grep om Mongstad

Stoltenberg har sittet stille for lenge. Nå må han få fangstprosjektet på Mongstad opp av grøften.

Slik Mongstadprosjektet drives i dag blir det til skrekk og advarsel for andre land. ARKIV

Debattinnlegg

Kari Elisabeth Kaski
nestleder, Zero

Bergens Tidende har gjennom flere artikler pekt på de store manglende og feilgrepene i gjennomføringen av CO2-fangstprosjektet på Mongstad. Regjeringen og Jens Stoltenberg har lenge sittet helt stille. Nå må de komme på banen og ta de nødvendige grepene som får prosjektet opp av grøfta.

Les også

Håver inn forskningsmillioner

Regjeringens månelanding ble vedtatt i 2006 og det manglet ikke på advarsler om at avtalen som ble inngått mellom Staten og Statoil var for dårlig. Senere har kostnadsoverskridelsene og utsettelsene vært mange og store.

Staten betaler

Årsaken er en avtale som kort oppsummert fungerer slik: Statoil har all risiko, og staten tar hele regningen. Resultatet blir som forventet. Kostnadsestimatene skrus opp for å unngå overskridelser som Statoil må betale. Samtidig blir kun de dyreste og beste tekniske løsninger valgt. Det er det jo staten som betaler.

Mange sider kan skrives om alt som ble og blir gjort galt på Mongstad. Viktigere er det å se på hva som bør gjøres nå. I seks år har regjeringen og Jens Stoltenberg sittet musestille og sett på problemene tårne seg opp, uten at de nødvendige grepene er tatt.

Nye forhandlinger

Man kan nesten mistenke de for å ville tie prosjektet i hjel, så det forsvinner av seg selv. Det er noen åpenbare grep som bør tas for å redde prosjektet.

Les også

Krever svar på sløseri

Staten må gå inn i nye forhandlinger med Statoil for å få på plass en ny avtale. Incentivstrukturen i prosjektet må endres, slik at staten tar på seg deler av risikoen, mens Statoil tilbys en mulighet til å tjene penger på en kostnadseffektiv gjennomføring. Da vil en unngå at en velger dyre Rolls-Royce-løsninger, når Toyota fungerer utmerket.

Rett byggherre?

Norsk CCS (karbonfangst og -lagring) — satsning bør ikke være basert på at staten peker på ett prosjekt og blar opp de nødvendige midlene. I stedet bør en se på andre virkemidler for å få opp flere mulige CCS - prosjekter – et forslag er å utlyse en konkurranse. På Mongstad spesielt bør en konkurranse om prosjektgjennomføringen utlyses.

Det er ikke sikkert at et oljeselskap er den rette byggherren for et industriprosjekt på land.

Fangst- og lagring av CO2 er et av de viktigste klimatiltakene vi kan gjennomføre. Slik Mongstadprosjektet drives i dag blir det til skrekk og advarsel for andre land. Regjeringen og Jens Stoltenberg bør utnytte tiden før valget til å redde månelandingen.

Følg BTmeninger på Facebook!