Den vakreste drømmen

Vil norske skoler og lærere virkelig skape en fryktkultur dersom de får klare og tydelige retningslinjer for hvordan de kan holde orden i klasserommet?

VIKTIGSTE ARENAEN: Den norske skolen er en avgjørende del av vårt fellesskap, og vi har ingen andre arenaer som er så viktige for å oppfylle de felles idealene vi har, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).
  • Torbjørn Røe Isaksen
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over åtte år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I et innlegg skriver rektor Lin Holvik vakkert om sin drøm for den norske skolen, og siterer en av våre store poeter, Olav H. Hauge. Få har som han beskrevet hvordan mennesker er «berre ein gneiste av den store eld», små individer som er kastet inn i en kaotisk verden hvor det allikevel finnes håp. I likhet med Holvik har jeg ogsåen drøm om den norske skolen. I boken Den onde sirkelen kalte jeg det «den vakreste drømmen».

Når ikke avisforsidene

Kjernen i den drømmen er at alle skal få det best mulige utgangspunkt i livet. Den byggende ideen for den norske skolen er likeverd, og at alle uavhengig av bakgrunn skal få en grunnmur av kunnskap og dannelse som gjør dem i stand til å klare seg resten av livet. Den norske skolen er en avgjørende del av vårt fellesskap, og vi har ingen andre arenaer som er så viktige for å oppfylle de felles idealene vi har. Jeg snakker mye om disse ideene, men dessverre når det ikke alltid avisenes forsider.

Men jeg er også uenig med Holvik på en del områder. Jeg mener det absolutt er behov for en klargjøring av hva slags sanksjonsmuligheter lærere og rektorer har for å sikre et godt læringsmiljø i klasserommet.

Rammer de som sliter

Derfor har jeg bedt Utdanningsdirektoratet tydeliggjøre hvilke tiltak lærere og rektorer kan bruke for å få bukt med ureglementert fravær og dårlig læringsmiljø. Læreren kan for eksempel kreve at elever som kommer for sent må melde seg til administrasjonen, slik at man kan unngå at undervisningen stadig blir avbrutt. De kan også inndra mobiler og PC-er i timen dersom elever ikke følger pålegg om å legge dem bort, og dermed bryter ordensreglene.

Manglende rammer er verst for de som trenger skolen mest. For et dårlig læringsmiljø rammer ofte hardest de som allerede sliter mest på skolen. Hvis det er ro og orden i klasserommet, lærer elevene mer. Det merker elever og lærere i praksis hver eneste dag, og det er også vel dokumentert i internasjonale undersøkelser som PISA.

Klok håndheving

Dette handler også om tillit til skolen og lærerne. Vi skal ikke diktere skolenes ordensreglement fra sentralt hold, men rektorer, lærere og elever må vite klart og tydelig hva som er lov og hva som ikke er lov. De siste dagers diskusjon tyder på at usikkerheten har vært for stor. Jeg har tillit til at skolen og lærerne vil håndheve bruken av sanksjonsmulighetene på en klok måte. Hvis rektor Holvik mener læringsmiljøet på sin skole allerede er godt nok, er ingenting bedre enn det.

Publisert