Viktige poeng som vi kan lære av

Harald Klemmetsen skriver at polititjenestemenn ble satt i fare under sykkel-VM. Det er jeg ikke enig i.

Publisert:

DELER FRUSTRASJONEN: Kritikken om at veien ikke ble åpnet da den skulle, og at vi eventuelt kunne ha åpnet de ytre sperringene etter at sykkelrittene var ferdig, er en frustrasjon jeg deler, skriver Atle Olav Heradstveit. Foto: Adrian B. Søgnen/BT

Debattinnlegg

Atle Olav Heradstveit
Politioverbetjent, Trafikkseksjonen Vest politidistrikt

Sykkel-VM ble en folkefest der bergenserne satte byen på verdenskartet. Jeg kjørte selv politimotorsykkel i traseen, og stemningen som publikum skapte, var helt fantastisk.

Det er flott at politioverbetjent ved trafikkorpset i Oslo Politidistrikt, Harald Klemmetsen, er engasjert og har meninger rundt sikkerheten til politiet under arrangementet. Men det er etter mitt syn behov for å nyansere bildet noe.

Klemmetsen hadde vakt i sperringer som avløsningsmannskap, og slik jeg vurderer det, har han ikke hele bildet, verken i forhold til skiltplaner eller selve arrangementet. Sykkel-VM var ikke bare et sykkelritt der en har behov for å regulere trafikk, men like mye samling av store folkemengder der publikums sikkerhet skal ivaretas på en best mulig måte.

At Klemmetsen skriver i sitt innlegg at polititjenestemenn ble satt i fare, er noe jeg ikke er enig i. Farten på hovedveinettet inn til Bergen er betydelig lavere enn det han sikkert har erfaring fra i Oslo.

Hvis en for eksempel kom kjørende inn på E-39 fra nord, fikk en informasjon om stenging på skilttavle ved NHH. Videre var farten redusert til 60 km/t i Fløyfjellet samt at en like etter tunellen fikk informasjon om at venstre kjørefelt slutter om 300 meter. Etter dette kom en til en bufferbil og skilttavle med anvisning om å kjøre til høyre. Ved utsetting av sperremateriell og skilt, ble dette arbeidet sikret av uniformerte motorsykler med blålys. Det samme ble utført når vegen skulle åpnes.

Når det gjelder Mindelokket, er farten inn mot sentrum redusert ved skilt til 60 km/t allerede ved Krambua. Politiet hadde en plan om å la busser få slippe igjennom sperringen fordi vi ønsket at publikum skulle bli minst mulig skadelidende. Påkjøringene ble derfor ikke sperret med sperremateriell, men betjent av tjenestemenn. Dette ønsket ble vanskelig å gjennomføre, og sperringen måtte dessverre holdes permanent. Klemmetsen ønsket sperremateriell til stedet, og det ble effektuert. Sperremateriellet som var tilgjengelig, ble dessverre ikke av den beskaffenhet som etter forskrift i håndboken til Statens vegvesen N301, og det beklager jeg.

Klemmetsen hevder også at kunnskap om arbeidsvarsling er synkende i politiet. Her kan jeg melde at vi på Trafikkseksjonen har gode rutiner med god dialog både med Statens vegvesen og Bergen kommune. Vi har felles befaringer for sammen å avdekke ulike konsekvenser i forbindelse med regulering. Under Sykkel-VM kunne skilt og fysiske sperringer aldri erstatte politibetjenter.

Disse innretningene har ingen øyne eller munn som kan melde videre om førere av kjøretøy som kan brukes til å skade publikum. Tror det er viktig nettopp i denne tiden vi lever i å tenke litt videre enn bare på trafikksporet.

Les også

Fikk du ikke nok av sykkel-VM? Gjenopplev hele festen her.

Klemmetsen kritiserer også at veien ikke ble åpnet når den skulle, og at vi eventuelt kunne ha åpnet de ytre sperringene etter at sykkelrittene var ferdig. Denne frustrasjonen deler jeg, men vi kunne ikke åpne veien så lenge det var aktivitet i regi av Bergen 2017/Sykkel-VM inne i løypene.

Det var ikke aktuelt å sende trafikk inn mot indre sperring som lett kunne stå bom fast. I en ideell verden hadde det også vært ønskelig med politi som var lokalkjent og hadde full oversikt over omkjøringsmulighetene.

Her måtte vi gjøre prioriteringer. De som var lokalkjent, ble satt i patrulje for å ivareta hensynet til kort responstid til alvorlige hendelser. Selv om skilting av omkjøringsmuligheter ikke var optimal, ble disse publisert i media og på nett i forkant av arrangementet.

Avslutningsvis vil jeg takke for den raushet som folk viste under Sykkel-VM. Jeg tror at mange tørket støv av sine gamle og ubrukte sykler for å ta seg frem på arbeid og fritidsaktiviteter. Videre ble også kollektivtilbudet styrket og fungerte bra.

Klemmetsen får frem mange viktige poeng som vi tar med på læringssporet.

Jeg vil også takke våre gode kolleger fra andre distrikt som gjorde en fantastisk jobb på trafikkpostene. Med den profileringen og gode reklamen som Bergen fikk, kan det fort bli flere som banker på døren til bergenserne for å få oss i feststemning.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg