La Lofoten være

Vi erkjenner at det er mange i vårt parti som ikke deler vårt ståsted, men saken er for viktig for Norge.

Publisert Publisert

IKONISK: Havområdet utenfor Lofoten er gyteområde for en av verdens største torskebestander. Det har også ikoniske betydning for Norge som reiselivsmål, skriver innsenderne. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

 • Jana Midelfart Hoff
  Helsepolitiker (H) og lege
 • Henning Warloe
  Medlem Bergen bystyre (H) og tidl. stortingsrepresentant for Høyre
 1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Til våren skal partienes stortingsvalgprogrammer vedtas. Et ja eller nei til konsekvensutredning av fremtidig olje- og gassvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) vil da komme opp på ny. Så langt har områdene vært skjermet som følge av avtale mellom Høyre/Frp-regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre.

Vi mener at det som har skjedd etter at avtalen ble inngått, ikke tilsier noe annet enn fortsatt skjerming eller - enda bedre - et varig vern:

 • Parisavtalen er vedtatt og undertegnet, med store forpliktelser til utslippskutt.
 • Oljeprisene har sunket kraftig, med nedbemanning og redusert virksomhet over hele verden og lite handlingsrom for nye store investeringer.
 • Det er blitt åpenbart at verdens energibehov ikke kan dekkes ved økt utbygging av fossile energikilder, og at slike investeringer vil være svært risikoutsatte.

Verden står overfor store klimautfordringer og nødvendige utslippskutt, Norge står overfor et grønt skifte. Da vil det ikke være fornuftig politikk å åpne våre mest sårbare havområder for ny olje- og gassvirksomhet.

Les også

Skremt over sine egne i LO-familien

Forfatterne av dette innlegget står trygt plantet i Høyre, partiet vi mener er best egnet til å ta Norge inn en fremtid med grønnere og bærekraftige løsninger. I konservatismen ligger optimisme og fremtidshåp, men også en forpliktelse til å bevare kloden for dem som kommer etter oss. Vi erkjenner at det idag er mange i vårt parti som ikke deler vårt ståsted, men vi vet også at en del gjør det. Vi kommer til å arbeide for å fremme vårt syn helt frem til landsmøtet - og inn i landsmøtesalen.

Det er tøffe tider i Norge. Mange mister jobben, og da kan det være fristende å gjennomføre tiltak som man tror kan bedre situasjonen raskt her og nå. Men nettopp da er det man skal tre et skritt tilbake og beholde både overblikket og fremtidsperspektivet.

For oss er det to forhold som er særlig viktig når oljeboring i LoVeSe skal diskuteres:

 • Havområdets store betydning som gyteområde for en av verdens største torskebestander, og dermed Norges nest største eksportnæring.
 • Naturområdets ikoniske betydning for Norge som et land med noen av verdens vakreste naturopplevelser, og dermed for Norge som reiselivsmål.
Les også

Avsporet oljeminister

Det er altså ikke bare natur- og miljøhensyn som veier tungt, men også risikoen for å ødelegge nettopp de to viktigste næringene vi skal leve av etter oljen. Dette er næringer med langt større potensiale for sysselsetting i regionen. Åpner vi for lete- og utvinningsvirksomhet i dette området, vil det ikke bare være ødeleggende for Norges omdømme idag. Det er også å spille hasard med fremtiden for viktige næringer.

Andre stater, som Canada og USA, har erkjent at det ligger en helt spesiell sårbarhet knyttet til oljeutvinning i arktiske farvann, og de har vedtatt varig vern. Også i Norge har det vært en tverrpolitisk forståelse av at LoVeSe er unikt og sårbart. Den logiske slutningen bør da være også her til lands at man konkluderer med at leting og utvinning ikke er aktuelt. Da har det ingen hensikt å starte en konsekvensutredning.

La oss bruke tid og ressurser på noe bedre og mer fremtidsrettet.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg