Se enkeltmennesket

Kjære politiker: Jeg ønsker et Norge som fører en human asylpolitikk. Derfor skriver jeg til deg.

Debattinnlegg

Tone Sørfonn Moe
støttegruppen til Taiman

Norge er blitt til et mangfoldig samfunn. Det er positivt og berikende. Det er en grunnleggende verdi at Norge, et av de beste stilte landene i verden, gir beskyttelse til mennesker som flykter. Konfliktnivået internasjonalt er høyt, og mange mennesker ser seg tvunget til å søke asyl. Norge er nødt til å ta sin del av ansvaret når det gjelder beskyttelse av mennesker i en slik vanskelig situasjon. Norge trenger å føre en human og solidarisk asylpolitikk.Dette er hva jeg ønsker, derfor skriver jeg nå et brev til deg som er politiker.

Lukket du øynene?

Du sier at politikken ikke kan bearbeides ut fra et enkeltmenneskes skjebne. Du sier at den barmhjertige politikken er den som likebehandler. Du sier at den beste loven er den forutsigbare. Du sier at enkeltmenneskets skjebne ikke kan gi utslag. Systemet må være likt. Men hva om alt du nå ser er systemet. Mennesket forsvant inn i systemet. Du valgte å kodifisere mennesket. Lukket du øynene så blindt igjen uten å se konsekvensene av det?

Jeg forstår ikke. Jeg forstår ikke hvordan Norge, mitt kjære Norge, kan føre en slik inhuman politikk. Kjære politiker, jeg trenger at du forstår for meg. Se mennesket. Se mennesket og spre dermed ordet. Ordet har alltid vært vårt sterkeste våpen. Uten ordet har vi ikke mulighet til å forstå. Uten å forstå har vi ikke kunnskap til å handle. Det er på tide at vi handler.

Sendes ut av Norge

Den 29. januar 2014 ble Taiman Agid Fatah pågrepet i sitt eget hjem. Taiman flyktet fra Irak til Norge da han var 14 år gammel, sammen med sine søsken og foreldre. Etter fire år fikk hele familien opphold på bakgrunn av den lange ventetiden, og da med et spesielt hensyn til barnas situasjon.

Norge er et land med høy tillit til våre politikere. Kan vi stole så blindt på dere?

Taiman fylte 18 år like før familien fikk opphold, og UDI valgte å behandle ham som en enslig voksen, og de ga ham avslag. Nå har det gått 14 år. Taiman har blitt 28 år gammel, og har på bakgrunn av den lange ventetiden uten arbeids— og oppholdstillatelse flere innleggelser i psykiatrien bak seg.

Dette er hva jeg trenger at du ser. Det er nemlig enkeltmenneskets skjebne som blir løftet frem. Alle dem som plutselig mister en god venn. Foreldrene som mister sin sønn. Søsknene som mister sin bror. Det skaper sinne, frustrasjon og tvil. Tvil på det samfunnet vi lever i. Norge er et land med høy tillit til våre politikere. Kan vi stole så blindt på dere? Vil tilliten bestå etter et svik? Vil en mor som har mistet sin sønn klare å stole på deg?

Du er blind

Jeg trenger at du ser. Vi trenger at du ser. Vi trenger at du forstår. Vi trenger at du ser enkeltmennesket. Enkeltmenneskets skjebne. Jeg ønsker et Norge som fører en human og solidarisk asylpolitikk. Utallige mennesker er drevet på flukt. Utallige mennesker er revet bort fra det kjente. Kanskje er de så heldige at de har funnet noe nytt som er kjent. Kanskje er de slik som Taiman som har bygget et nytt liv. Hva med det mennesket som har gått igjennom mer enn du kan tenke deg. Hva med de som har klart og bygge et nytt liv. Skal du nå rive det fra dem? For meg blir dette utenkelig. Jeg tenker at du er blind. Jeg tenker at brillene dine er utdatert. Jeg tenker at du ikke klarer å se ordene, du ser bare overskriften.

SENDES UT: Taiman Agid Fatah flyktet fra Irak til Norge med familien da han var 14 år gammel. Nå, 14, år senere, skal han sendes ut av Norge. Støttegruppen for Taiman Agid Fatah på Facebook.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg