Vi er et inspirerende utstillingsvindu

Norsk elbilsatsing er en suksess.

Publisert: Publisert:

REDUSERER UTSLIPP: Elektrifisering av transport med fornybar kraft gir betydelige utslippsreduksjoner både lokalt og globalt, skriver markedanalytiker i BKK, Ann-Mari Knudsen. Foto: Eirik Brekke

Debattinnlegg

Ann-Mari Knudsen
Markedsanalytiker, BKK

Professorene ved UIB, Eckhoff, Hoffmann, Csernai og Vaagen hevder at elektrifisering av transport i Norge kun reduserer utslippene i Norge, men at de globale utslippene er uendret. Dette er jeg uenig i av flere årsaker.

Selv om vi bruker noe kraft til elektrifisering av transport hjemme og dermed kan eksportere noe mindre til Europa, betyr ikke det nødvendigvis en direkte økning av utslippene i Europa. Dette fordi utslippene i kraftsektoren reguleres av det europeiske kvotemarkedet, hvor det totale utslippet er bestemt av europeisk klimapolitikk.

Norsk kraftutveksling spiller likevel en sentral rolle i forhold til å legge til rette for økt sol- og vindkraftproduksjon i våre naboland. Indirekte bidrar også norsk vannkraft til å skape grunnlag for en mer ambisiøs klimapolitikk i EU.

Det norske fornybarpotensialet er dessuten så betydelig at vi både kan elektrifisere transport, legge til rette for videre industriell satsing og utveksle kraft med våre naboland.

Norsk elbilsatsing er en suksess og et utstillingsvindu til inspirasjon for andre land. Elektrifisering av transport med fornybar kraft gir betydelige utslippsreduksjoner både lokalt og globalt.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg