Vi trenger ikke å avkriminalisere

At noe er straffbart, betyr ikke at det skal straffes med bøter eller fengsel.

Publisert: Publisert:

IKKE STRAFF: Med alternative reaksjonsformer til straffeforfølgelse og påtale, kan rusmisbrukere som gjør kriminelle handlinger følges opp i helsevesenet i stedet for justissektoren, skriver Kjersti Toppe (Sp). Foto: Marita Aarekol

Debattinnlegg

Kjersti Toppe
Stortingsrepresentant for Senterpartiet, helsepolitisk talsperson

Andre Nilsen mener Senterpartiets ruspolitikk må være utformet av Dr. Jekyll og Mr. Hyde, siden vi vil opprettholde lovforbudet mot bruk og besittelse av narkotika samtidig som rusmisbrukere skal tilbys behandling, ikke straff (BT 28/9).

Men man trenger ikke legalisere eller avkriminalisere for å få til en ny og bedre ruspolitikk i Norge. Tvert imot. Lovforbudet mot bruk og besittelse er veldig viktig for politiets forebyggende arbeid. Det var også argumentasjonen fra et samlet storting da bruk og besittelse av dopingmidler ble gjort ulovlig i 2012.

At noe er straffbart, betyr ikke at det skal straffes med bøter eller fengsel. Med alternative reaksjonsformer til straffeforfølgelse og påtale, kan rusmisbrukere som gjør kriminelle handlinger følges opp i helsevesenet i stedet for justissektoren.

Man er allerede på vei. Narkotikaprogram med domstolskontroll er fra 2016 gjort til en landsomfattende ordning. Her tilbyr man et tilrettelagt rehabiliteringsprogram som alternativ til ubetinget fengselsstraff.

Les også

Folk dør mens vi diskuterer

Så har vi ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, som er rettet mot ungdom mellom 15 og 18 år som har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet. Disse trenger ikke fengsel, men hjelp til å komme ut av kriminalitet og rus. Senterpartiet mener at oppfølgingen av straffedømte narkomane som en hovedregel flyttes fra fengselssystemet og inn i helsevesenet.

Alternative reaksjonsformer enn straff skal være foretrukne reaksjonsformer hos ungdom som blir tatt for bruk og besittelse. Skal ønsket om helsehjelp i stedet for straff ha mening, må det innføres fritak for egenandel i helsetjenesten for personer med tung rusavhengighet. Å legalisere narkotika eller avkriminalisere bruk er en annen debatt.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg