Eldreomsorgen i Bergen er alltid på etterskudd

Når valgkampen begynner å dufte av nystekte vafler og valgflesk, er det ikke ufint å spørre etter status for Verdighetsgarantien.

Publisert Publisert

HELT FEIL: Det er feil at det i velferdsstaten Norge i 2017 skal være en årelang kamp for mennesker med skrantende helse å få en verdig alderdom, skriver leder for Eldrerådet i Bergen, Inger Johanne Knudsen. Foto: Roar Christiansen

Debattinnlegg

  • Inger Johanne Knudsen
    Leder, Eldrerådet i Bergen
  1. Leserne mener

Endelig starter byggearbeidene på det nye sykehjemmet på Sandsli, og ifølge utbyggingsdirektør Jarle Kvalvik i BT 5. juli kan det stå ferdig i 2020. Eldrerådet i Bergen gleder seg på vegne av dem som skal få flytte inn i et topp moderne anlegg. Men sammen med gleden kommer også en bitter bismak. Ifølge våre utregninger står det i dag minst 300 eldre på venteliste for sykehjemsplass i Bergen kommune.

I et valgår er vi eldre veldig i vinden i noen hektiske uker. Rikspolitikernes valgtaler vil som vanlig være fylt av rause løfter om «satsing på skole, velferd, samferdsel, og eldreomsorg ..» Det forestående stortingsvalget er viktig fordi det er rikspolitikerne som trekker de store linjer i form av alt fra rammebevilgninger til forskrifter som innvirker på den daglige drift av byens sykehjem.

Les også

Vi er bekymret for omsorgen i ferien

Lokalpolitikerne styrer etter anvisninger fra sentralt hold i den ideelle verden. Sentrale signaler er for eksempel «Verdighetsgarantien», vedtatt i 2010. Her heter det blant annet at man skal gi «en riktig og forsvarlig boform ut fra den enkeltes behov og tilstand»

I kommunevalget i 2003 lovet absolutt alle partier «å avvikle sykehjemskøene og styrke hjemmetjenesten». Vi siterer «alle som har behov for sykehjemsplass får det», «alle skal få den omsorgen de trenger», «nok sykehjemsplasser til de som trenger det». Og det parti som for tiden har byrådslederen var særdeles bastant «Sykehjemskøen må avvikles». Alt ifølge BT 31. august 2003.

Når valgkampen begynner å dufte av nystekte vafler og valgflesk, er det ikke ufint å spørre etter lokal status for både Verdighetsgarantien og løfter gitt for 14 år siden.

Vi valgte det sittende bystyret fordi vi trodde at folkene på listene var innstilt på å innfri løftene de selv gikk til valg på, og i tillegg ta videre det deres forgjengere satte i gang, men ikke rakk å fullføre. Politisk vedtatte handlingsplaner er langsiktige saker, og det kan ikke være særlig effektivt å nullstille planer og skrote visjoner hver gang vi skifter mannskap på Løvebakken eller i gamle rådhus.

Les også

Esther trygler om sykehjemsplass

Eldrerådet leter ikke etter syndebukker og ber heller ikke om flere «vidløftige ansvarsfraskrivelser». Vi er lei alle regnestykkene om utfasing av gammelt og innfasing av nytt. Vi ønsker bare å hjelpe de minst 300 eldre på venteliste ut av en uholdbar og uverdig livssituasjon.

Eldrerådet ber politikere og forvaltning å se fremover, og hente lærdom fra kommuner der køene er borte. Vi krever at når nye sykehjem står ferdig skal dette være friske plasser. Vi sier nei til utfasing av gammelt, før man er trygg på at det er balanse mellom kapasitet og behov. Vi ber kommunen ta i bruk midlertidige utradisjonelle løsninger for å få vekk ventelistene, samt at plasser på omsorg + må oppbemannes til reell heldøgnsomsorg.

Det er dessverre blitt en permanent tilstand med ifølge våre utregninger minst 300 eldre på venteliste for sykehjem i Bergen kommune. Egentlig er ikke 300 noe høyt tall, så hvorfor er det så vanskelig å bli kvitt ventelistene?

Det er feil at det i velferdsstaten Norge i 2017 skal være en årelang kamp for mennesker med skrantende helse å få en verdig alderdom.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg