Velg riktig denne gangen!

Riksvei 7 er puslespillbrikken som mangler.

Publisert Publisert

SAMMEN OM VIDDA: Ole Eirik Lerøy og Marit Warncke. Foto: TOR HØVIK / VEGAR VALDE

Debattinnlegg

  • Marit Warncke
    Administrerende direktør, Bergen Næringsråd
  • Ole-Eirik Lerøy
    styreleder, Bergen Næringsråd

Rv 7 Hardangervidda, sammen med E134, vil gi raske og fremtidsrettede løsninger øst-vest og vil gi permanente veiløsninger fra dag en. Velges Rv 52 Hemsedal, vil det også være behov for diagonal Odda-Bergen, som både fordyrer og utsetter den permanente løsningen med 40–50 år.

Utregningene i Statens vegvesen sin konseptvalgutredning (KVU) for fremtidens vei mellom Voss og Gol, viser at veien over Hardangervidda og veien gjennom Hemsedal kommer ut som to likeverdige alternativer. De scorer omtrent likt på alle parameter, som samfunnsnytte, natur og miljø og trafikksikkerhet.

Det utredningen ikke tar tilstrekkelig høyde for er hva som allerede er bygget i området, og hva som må investeres for å gi en fullgod øst-vest-forbindelse. Utgangspunktet må være at det allerede er investert betydelige midler i utvikling av E16, og to nye, store prosjekt er allerede prioritert med bundne midler i Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-29: Utbygging Bergen-Voss og utbygging Sandvika-Hønefoss, begge steder med tog og vei i samme trase.

Les også

BTs leder: Kritiske vegval

Vi må heller ikke glemme at Hardangerbrua er kommet for å bli, og til en betydelig pris. Trafikken der øker og øker, og vil nok ta skikkelig av når veien over vidda blir vintersikker, og når tilførselsveiene på begge sider blir oppgradert.

Det er svært bra at Statens vegvesen og samferdselsministeren nå mener at vi trenger to veier øst-vest. Vi er overbevist om at Rv7 og E134 er de to som bør prioriteres. Disse veiene er en naturlig forlengelse av E39 langt kysten og E16 øst-vest. Det er to klare grunner for dette:

  • Hardangerbrua står der allerede, den investeringen har samfunnet tatt. Denne kombinasjonen gjør at det ikke er behov for en hardangerbro nummer to med en merinvestering for samfunnet på 20 milliarder kroner.
  • I tillegg til behovet for enda flere samferdselsinvesteringer vil hordalandsdiagonalen også svekke samlet samfunnsøkonomi for for E16 Filefjell, ny vei Bergen-Voss, og ved å tappe E16/Rv 52 for trafikk. Dette vil samlet undergrave storsamfunnets investeringer i disse prosjektene på samlet 40 milliarder kroner.

Bergen og Oslo er Norges to største befolkningskonsentrasjoner. Å bygge hovedvei mellom de to største, bør også medføre at det velges den korteste veien mellom byene. Den er fortsatt over Hardangervidda. I tillegg bør det bemerkes at det er den veien næringsstrukturer og handelsveier historisk er bygget opp. Og omveier, slik vi fikk over Filefjell, blir aldri en suksess. Vi trenger ikke enda en omvei.

Les også

Vegvesenet vil vrake Vidda som hovedvei

Det er kanskje dette også Statens vegvesen har innsett når de er så klar på at dersom veien gjennom Hemsedal velges, må det også bygges en hordalandsdiagonal.

For den trenger vi ikke om Hardangervidda velges. Da får vi benveien med en gang, rimeligere enn om det også skal bygges en hordalandsdiagonal.

Derfor ser vi frem til den eksterne KS1-rapporten som skal kvalitetssikre arbeidet som nå er gjort. Og vi ser frem til Stortingets behandling av NTP til våren. Er det virkelig noen politikere i Norge som tør å gå inn for at det skal bygges enda en Hardangerbro?

Publisert

Les mer om dette temaet

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg