Bergen bør få Norges høyeste skyskraper

LUFTIG: Alt som er høyt skjemmer ikke – det er spørsmål om utforming og plassering, skriver innsenderen. Illustrasjon: Alexander Slotten og Øyvind Rustad Johansen

Wilfred Høsteland
Espeland

Med et gammelt sentrum omkranset av syv fjell (egentlig er der jo flere!), burde høydeskrekk være et ukjent begrep i Bergen.

Sentrumsområdene – spesielt de områdene som ble gjenoppbygget etter bergensbrannen i 1916, er visstnok fortsatt vedtatt begrenset til 6–7 etasjer, selv om enkelte i «brannstrøket» etter hvert har fått noen ekstra etasjer som virker å ha blitt fortiet av kommunen. Det spørs vel kanskje hvem som eier dem?!

Nygårdstangen er etter hvert blitt et moderne bysenter med moderate høybygg som må sies å passe flott inn i området. Her var det jo ikke spesielle historiske hensyn å ta.

Les også

Se også forslaget som BTs Frode Bjerkestrand lanserte i 2016: «Bergen bør få skyskraper»

For noen årtier tilbake presenterte arkitektkontoret Grieg et elegant høybygg, kalt Klarinetten, som var foreslått reist på hjørnet av Nygårdsgaten/Strømgaten, like ved Grieghallens sørvestre hjørne. Den ville utvilsomt ha blitt et positivt bergensk ikon – i likhet med hva Ulriksmasten er blitt – trass i negative bemerkninger da den ble reist rundt 1960.

Men Klarinetten ble visstnok lagt i en skuff – etter at Bergens Tidende hadde vist en rekke perspektivskisser av hvordan den ville tatt seg ut fra forskjellige kanter i byen. Bygningen ville i hvert fall ikke ha skjemt byen. Så hvorfor ikke finne tegningen frem igjen, og plassere den et annet passende sted på den kanten av byen?

Nå vil finansmannen Røkke bygge et monument over seg selv (?) og har foreslått en skyskraper på Fornebu, som mange allerede mener ikke passer der, og at den heller ikke passer til formålet den var tiltenkt å huse. Nordens høyeste bygning er så vidt vites i Malmö, og er et både artig og elegant innslag i en ellers ganske lav by.

Hvorfor kan ikke Bergen få landets høyeste bygning? Alt som er høyt skjemmer ikke – det er spørsmål om utforming og plassering. Jeg gjentar igjen Klarinetten – den kan sikkert forlenges/forhøyes ytterligere enn hva forslaget viste.

I et begrenset sentrum som Bergens, hvor der er begrenset med tomter til nybygg og tomtene er dyre, må det være mest riktig og hensiktsmessig å bygge i høyden. Jeg mener selvsagt ikke at man skal sette opp skyskrapere i «brannstrøket» eller på Bryggen/Vågsbunnen, men like sør for det gamle sentrum skulle det ikke være til noen skjemmende hindring! Jeg mener da mer presist sør for Strømgaten.

Noe å tygge grundigere på?

  • Annonse: Lyst til å være med på noe spennende torsdag 6. desember? BT arrangerer finale i serien «Et litt bedre Bergen», og du er velkommen. Gratis adgang. Les mer om arrangementet på BTs Facebook-side, eller skaff deg billetter her.
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg