• AVVIK: Er det noe jeg som lege sitter igjen med etter å ha håndtert mange alvorlige avvik, er det at pasienter og pårørende er mest opptatt av at andre skal lære av den uheldige hendelsen, skriver overlege Hans Flaatten. FOTO: NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Vi lærer ikke av andres feil

DEBATT: Vi trenger et meldesystem som sikrer at ikke bare jeg, men alle helsearbeidere, lærer av mine feil.