Demonstrasjonen er uforståelig

Er det ikke på tide å slutte med retorikk fra den kalde krigens dager?

Publisert: Publisert:

TRENINGSMULIGHET: Det er pussig at disse organisasjonene demonstrere mot at norske og allierte soldater skal få denne treningsmuligheten, skriver innsender.

Debattinnlegg

Njål Benkestoch Kjølholdt Gustavsen
Styremedlem i Høyres Studenterforening i Bergen

Flere steder i landet, blant annet i Bergen, holdes det demonstrasjoner mot NATO- øvelsen Trident Juncture, som nå gjennomføres i landet vårt. Aktører som Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, SV, SU, Rødt, Rød Ungdom, Kommunistisk plattform, Stopp NATO og Grønn Ungdom i Bergen, ønsker å markere seg mot en internasjonal aktivitet som skal sikre beskyttelse for landets borgere. En aktivitet som skal gjøre Norge tryggere.

På arrangementet for demonstrasjonen på sosiale medier blir øvelsen fremstilt som en militarisering av Norden og krigshissing mot Russland. Er det ikke på tide å slutte med politisk retorikk fra den kalde krigens dager, og heller se de sikkerhetspolitiske realitetene?

Les også

Les også: Derfor demonsterer vi i morgen

Trident Juncture er den største Nato-øvelsen på norsk jord siden den kalde krigen, med 50 000 soldater og befal fra forskjellige land i alliansen. Hensikten for den internasjonale øvelsen er å trene på militært forsvar. Trident Juncture er et eksempel på alliansesolidaritet, der NATOs 29 medlemsland etter artikkel 5 skal kunne beskytte Norge i tilfelle av et militært angrep. Denne øvelsen er i høyeste grad i norsk sikkerhetspolitisk interesse.

Jeg ser at de tilsluttede organisasjonene i demonstrasjonen mot Trident Juncture ikke ser viktigheten av at NATO og Norge trener militært på å beskytte landet vårt. Det er pussig at disse organisasjonene demonstrere mot at norske og allierte soldater skal få denne treningsmuligheten.

De tilsluttede organisasjonene må kutte ut en merkelig og utdatert forståelse av norsk sikkerhetspolitikk, og hensikten for allierte øvelser.

Fremstillingen av at Trident Juncture-øvelsen skal være krigshissing mot Russland er fullstendig ukorrekt. Denne militære øvelsen er en defensiv øvelse, og den norske utenriks- og sikkerhetspolitiske orienteringen om beroligelse og avskrekking ligger fast. Russiske myndigheter er også orientert om militærøvelsen på embetsnivå.

Jeg vil anbefale organisasjonene som arrangerer demonstrasjonen mot Trident Juncture å sette seg inn i hensikten for denne øvelsen, og viktigheten av å gjennomføre militærøvelser. NATO-øvelsen i landet vårt er etter vår nasjonale interesse.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg