Et fullverdig teater

DEBATT: Det er uforståelig at kommunen sier nei til et større Hordaland teater i hjørnet av Logen-bygget.

AVSLAG: Hordaland Teater vil reise et nybygg i hjørnet av Logen-bygget, men får ikke lov. I motsetning til den typiske «bakgårdsarkitektur» vi ser idag, kan vi få et vakkert, glødende smykke der inne i kvartalet, skriver innsender. FOTO: ALICE BRATSHAUG

Helge Borgen
Sivilarkitekt MNAL

Med stor undring følger jeg med i saken om et tilbygg på «baksiden» av Logen i forbindelse med de funksjonelle behovene som et nytt Hordaland Teater utløser. Fra et arkitektonisk synspunkt, og med tanke på konsekvenser for det fysiske uttrykket mot Ole Bulls plass, er det uforståelig at dette tilbygget ikke blir godkjent av byggesaksavdelingen.

Hordaland Teater kommer som et friskt pust inn til Bergen sentrum og får en optimal beliggenhet i byens kulturakse. Byens befolkning og alle offentlige instanser har meg bekjent reagert positivt på dette tilskuddet til byens kulturliv.

Les også

– Hordaland Teater hadde planer om å utvide Logen med et tilbygg til 60 millioner kroner. Nå sier byggesaksavdelingen nei.

Byggesaksavdelingen gjør selvfølgelig en viktig vurdering ved å bedømme saken utenfra. Hvordan vil tilbygget se ut sett fra Ole Bulls Plass og Torgalmenningen? Men i motsetning til den typiske «bakgårdsarkitektur» vi ser idag, kan vi få et vakkert, glødende smykke der inne i kvartalet, som kan gi en ny forståelse av hva et fullverdig teater er. Det kan bli et positivt tilskudd til en allerede praktfull Øvre Ole Bulls Plass. Dessuten kan det dempe ned en litt uheldig virkning av de høyeste påbyggene i kvartalets randbebyggelse mot sørøst.

I den aktuelle situasjonen er det behov for et fireetasjers tilbygg, som også gir rom til teaterets administrasjon. Å redusere byggeprogrammet med en etasje vil være meningsløst. Fire etasjer vil gi et tydeligere volum som et viktig suppleringsareal til det nye teateret.

En estetisk vurdering av hva som kan aksepteres i det aktuelle kvartalet, må ikke se bort fra hva det består av i dag. En husrekke fra 1930-årene deler kvartalet i to på en uheldig måte og begrenser en utbygging av Logens innside. Et av spørsmålene blir da om disse mindre eksponerte bygningene skal vektlegges så høyt, at de hindrer en funksjonell og god utforming av Hordaland Teater. Jeg håper de overnevnte synspunkter kan bidra til en ny vurdering av byggesaken.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg