• URETTFERDIG: Sykdom fordeler seg ikke rettferdig, og et sykefravær vil vi alltid ha. Vi vet at noen i sitt arbeid utsettes for større fysiske belastninger, for smitte, og for vær og vind, skriver Roger Pilskog. FOTO: Rune Sævig

Vi trenger full sykelønn

Tallene tyder på at det er arbeidsplassene som ikke er friske. Da er kutt i sykelønnen til ansatte feil løsning.