MDG lurer ingen

Man skal ikke lese mange sidene i programmet før det er helt tydelig at Miljøpartiet De Grønne hører til på venstresiden.

IKKE ALLE: Miljøpartiet De Grønne sier at de kan samarbeide med alle. Det kan de absolutt ikke, hvis de skal ta sitt eget program alvorlig, skriver Svein Skotheim. På bildet er nyvalgt talsperson Arild Hermstad. Heiko Junge, NTB scanpix

Debattinnlegg

Svein Skotheim
Medlem av Os MDG

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har prøvd å lure velgerne til å tro at de står utenfor de politiske skillelinjene, og at de kan samarbeide med alle. Det kan de absolutt ikke, hvis de skal ta sitt eget program alvorlig.

Etter valget i 2017 har jeg testet et hundretalls MDG-medlemmer (og et par årsmøter) med en tekst om økonomi, klima og utenrikspolitikk. 90 prosent har sagt seg enig i følgende tekst:

  • «Et samfunn med små forskjeller og sterke kollektive institusjoner er den beste forsikring mot økonomisk og sosial utrygghet. Faglige rettigheter må sikres. Velferdsstaten og det offentlige helsevesenet skal ikke svekkes ved privatisering.
  • Norge skal føre en klimapolitikk i samsvar med Parisavtalen. Det krever store, nasjonale utslippskutt raskt. Vi må avstå fra utvinning av olje og gass fra nye felt i Barentshavet. Kulturlandskap, kyst, skog og våtmark må få sterkere vern. Matjord skal ikke bygges ned. Bruken av helse- og miljøskadelige kjemikalier må reduseres.
  • Transportpolitikken må omprioritere fra motorveier til lavenergi-baneløsninger og sjøtransport.
  • Norge skal være en forkjemper for fredelig konfliktløsning og internasjonal rettsorden. Forsvaret skal være rent defensivt. Nasjonal trygghet og uavhengighet sikres ikke gjennom opprustning. Deltaking i militære operasjoner uten FN-mandat må ikke forekomme. Ingen militære baser på norsk jord. Strengere restriksjoner på salg av våpen.»
Les også

BT-leder: Håpet lever for MDG

Jeg er overbevist om venstresiden i Arbeiderpartiet og SV og Rødt ville sluttet seg til den samme teksten. Høyre, Frp og Venstre ville fnyst. En hyggelig bergenser er nå valgt som ny talsperson i MDG.

Han åpner for en debatt om hvor MDG hører hjemme i det politiske landskapet, og om hvilke regjeringsalternativer som er naturlige for partiet. Jeg er ikke i tvil om hva konklusjonen på den debatten blir. MDG hører til på venstresiden.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg