Oppdrettsnæringens lobbyvirksomhet i Hardanger er uakseptabel

Kvam herad går mot kystsoneplanen, på grunn av påvirkning fra oppdrettsselskapet Lingalaks.

Publisert: Publisert:

LOBBY I FJORDEN: Som resultat av Lingalaks sin investering i Hardangerbadet, har rådmannen i Kvam nå gått imot den regionale kystsoneplanen og tilrådd Kvamsøy-området, skriver Natalia Golis (MDG). Foto: Roar Christiansen

Debattinnlegg

Natalia A. Golis
Fylkespolitiker og fylkesleder, Miljøpartiet De Grønne Hordaland

Vi skriver 2018. Vi lever i en spennende omstillingstid av teknologiske revolusjoner, med el-ferger, lukkede oppdrettsanlegg og andre pilotprosjekter. Nye løsninger og nyskapning skjer hver dag. Likevel har vi lakselus, alvorlig forurensning, drepende plastforsøpling og tap av biologisk mangfold i våre hav og fjorder.

Mye er unektelig knyttet til omfattende, åpne oppdrettsanlegg, som uten regulering i altfor lang tid har voldt stor skade på miljøet og da særlig i våre lukkede fjordsystemer. Mye står på spill.

Det minste vi bør da forvente, er at prosessene rundt en ny arealplan og nye steder for akvakultur er profesjonelle, forankret i fagkompetanse, åpne og etterrettelige, og – ikke minst – at man makter å tenke fremover for både næringslivet, innbyggerne og miljøet sin skyld.

Vi må, og skal, leve av havet og matfatet vårt i fremtiden.

I fjor fikk vi fylkespolitikere vedtatt en ambisiøs, ja, men fremtidsrettet Kystsoneplan for hele regionen. Vi skal nettopp ivareta hele regionen, uavhengig av kommunegrenser – også for fremtiden og våre barn. Både strandsone og akvakultur inngår i planen.

I fjor vår innstilte administrasjonen i Kvam herad, kommunen jeg bor i, å si nei til akvakultur i den åpne fjorden utenfor Norheimsund og Øystese. Hva har skjedd siden da? En positiv innstilling til økning i utslipp, og flytting av et «visningsanlegg» ved Kvamsøya i Hardangerfjorden, er nå blitt knyttet til de store investeringer gjort av Lingalaks AS i «Hardangerbadet»-prosjektet.

Lingalaks AS har vært særdeles aktiv overfor det politiske miljøet i Kvam og administrasjonen. De har til og med hatt en egen samfunnskontakt. Nå har rådmannen vurdert området ved Kvamsøya og akvakultur samlet sett igjen.

Som resultat av Lingalaks sin investering i Hardangerbadet, har rådmannen i Kvam nå gått imot den regionale Kystsoneplanen og tilrådd Kvamsøy-området. Det innrømmet hun selv i avisen Hordaland Folkeblad sist uke.

Dette er etter min mening å gå baklengs inn i fremtiden. Det som blir hardest rammet, er dyremangfoldet. Sjøkreps og hummer, som vil dø av avlusningsmiddel, villaksen og fjorden – selve livsgrunnlaget vårt, for både oppdrettsnæringen selv, reiselivet og friluftslivet.

Vi i De Grønne jobber konstant for større grad av gjennomsiktighet og ærlighet i forvaltningen. Nå må vi be rådmann og politisk ledelse i Kvam legge alle kortene på bordet og vise til alle prosesser, møter, samtaler og andre mulige måter Lingalaks AS har drevet påvirkning og lobbyvirksomhet for å få gjennom dette.

Jeg heier på videre utvikling av oppdrett og økt verdiskapning til havs. Men når konsekvensene for natur, miljø og mennesker er så alvorlige, og utslippene så hinsides skadelig over tid, så har vi alle et ansvar å si stopp – og ta en fot i bakken.

Det betyr å si tydelig ifra om at alle oppdrettsanlegg skal lukkes innen 2025. Det betyr å ikke gi etter for enkle, kortsiktige løsninger.

Det står ikke bare om penger og verdiskapning for distriktet her. Det står om våre felles ressurser og fjordens fremtid. For oss alle.

Når arealplanen blir lagt ut på høring håper jeg flest mulig bruker sin stemme og sier ifra om hvilken type lederskap vi forventer av våre øverste tillitsvalgte og folkevalgte.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg