• LOBBY I FJORDEN: Som resultat av Lingalaks sin investering i Hardangerbadet, har rådmannen i Kvam nå gått imot den regionale kystsoneplanen og tilrådd Kvamsøy-området, skriver Natalia Golis (MDG). FOTO: Roar Christiansen

Oppdrettsnæringens lobbyvirksomhet i Hardanger er uakseptabel

Kvam herad går mot kystsoneplanen, på grunn av påvirkning fra oppdrettsselskapet Lingalaks.