Cruise-forurensingen må stoppes!

Næringen burde selv ha tatt grep for lenge siden.

Publisert:

«OVERSVØMMELSE»: Når vi kan lese at cruiseflåten som besøker Bergen i år vil brenne av nærmere 7000 tonn drivstoff ved kai, stiller jeg meg uforstående til at ikke landstrøm for lengst er blitt påbudt, skriver innsender. Foto: Bjørn Erik Larsen

Debattinnlegg

Stein Lier-Hansen
Adm. dir., Norsk Industri

Norge opplever rekordtilstrømming av turister. Det er bra. Mindre hyggelig er det at store cruiseskip forurenser dramatisk mye. Denne forurensingen må og kan stoppes.

Alt handler om teknologi og politisk vilje.

Cruise-trafikken til Norge er i klima- og miljøsammenheng et sorgens kapittel. Blant andre Bergens Tidende har i sommer dokumentert hvor ille skipsanløpene forpester i Norges nest største by, særlig på vindstille dager.

Les også

BT20: Kveler cruiseturismen Bergen?

TURISME: Det må satses hardere for å få turistene som faktisk genuint bryr seg om norsk natur til Norge, mener administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen. Foto: Privat

Når vi kan lese at cruiseflåten som besøker Bergen i år vil brenne av nærmere 7000 tonn drivstoff ved kai, stiller jeg meg uforstående til at ikke landstrøm for lengst er blitt påbudt.

Les også

Brif: Her er ekspertenes vurdering av cruiseskipenes utslipp over Bergen

Cruiseskipene «oversvømmer» sårbare destinasjoner. Det er – for å si det slik – ikke bare Venezia som sliter med en masseturisme tilnærmet ute av kontroll. Flåm, Geiranger og andre av de aller mest populære cruise-destinasjonene tåler simpelthen ikke at x antall svære og forurensende cruiseskip ankommer nær sagt daglig gjennom hele sesongen.

Næringen burde selv ha tatt grep for lenge siden. Men det har den altså ikke gjort. Smale sektorinteresser har fått lov til å prege debatten. Da må andre vise vei for dem.

Mitt forslag er at cruiseskipene parkeres ved en velegnet havn med landstrøm, forholdsvis langt ute i fjorden. Så blir cruiseturistene fraktet inn til for eksempel Geiranger i mindre, elektriske fartøyer.

Disse fartøyene har norske verft for lengst vist at de er i stand til å bygge. Slike helelektriske fartøyer har dessuten den fordelen at bare et passende antall cruiseturister går i land samtidig. Vi unngår «oversvømmelsen», vi unngår en turisme som vulgariserer både den enkelte turist og de flotte destinasjonene våre.

Samtidig beskytter vi det norskeste av det norske: Allemannsretten som vi alle er så stolte av.

Les også

Slik skal Bergen unngå at byen blir en turistfelle

Det har vært lansert tanker om å pålegge cruisetrafikken en miljøavgift. Min oppfatning er at det er et forslag som bør vurderes og utredes. Uansett bør prinsippet om at forurenser skal betale, legges til grunn også for denne aktiviteten.

Turisme kan bli en vesentlig større inntektskilde for nasjonen Norge enn næringen er i dag. Men ressursene må forvaltes på en klok og bærekraftig måte, forholdene må legges til rette, og moderne teknologi tas i bruk.

Teknologisinkene fra verden den gang har vi ikke plass til om norsk natur også i fremtiden skal være attraktiv.

Helt sentralt er det å få til en turisme til Norge som er høyere oppe i næringskjeden enn den mye omtalte cruisetrafikken, som faktisk bringer svært begrensede inntekter til landet.

Vi må satse mye hardere på å få flere av de turistene som er genuint interessert i natur og kultur til å komme og besøke oss!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg