Derfor er det færre busser om sommeren

SVARER PÅ KRITIKK: Skyss forklarer hvorfor busstilbudet er redusert i sommermånedene. Tor Høvik

Debattinnlegg

Målfrid Vik Sønstabø
Konstituert direktør i Skyss

Ingrid Louise Storebø spør i BT 18. juli hvorfor Skyss reduserer busstilbudet om sommeren.

Vi har stor forståelse for at sommerruter kan oppleves som en ulempe. Svaret til Storebø er at vi av praktiske og økonomiske grunner er nødt til å ha færre avganger om sommeren. Det er dyrt å drive kollektivtrafikken, og billettinntektene dekker mindre enn halvparten av driftskostnadene. Budsjettet vårt setter grenser for hvor mange avganger vi kan kjøre, både om sommeren og ellers i året.

I sommerferien er skoler og studiesteder stengt og de fleste arbeidsplasser har redusert aktivitet, og dermed blir det langt færre reisende enn vanlig. En naturlig følge er at vi reduserer tilbudet i denne perioden, som en del av kabalen for å få hele året til å gå opp.

I tillegg er det et vesentlig moment at også bussjåførene har krav på ferie. Ferieavviklingen fordeles i sommermånedene, både av hensyn til arbeidsvilkår og til økonomi.

Vi er lei for at sommerrutene fører til at en del reisende får et redusert tilbud, men det finnes ikke gode alternativ til dagens praksis uten at de økonomiske rammene økes vesentlig.