Dyrepoliti er symbolpolitikk

Å flytte ansvaret over til et knippe polititjenestemenn uten utdanning om dyr kan skade dyrevelferden.

Publisert:

DYREPOLITI: – Problemet ligger ikke i håndhevelsen av regelverket vi har, men at regelverket ikke ivaretar dyr på en god nok måte. Når det er regelverket som er problemet, vil det ikke løse noe som helst å flytte håndhevingen til en annen instans, skriver Anders Parmann. Foto: Dorthe Karlsen (arkiv)

Debattinnlegg

Anders Parmann
Redaksjonsmedlem, Tidsskriftet Røyst

Flere partier har etter press fra dyrevernsorganisasjoner gått inn for å innføre dyrepoliti, og regjeringen har satt i gang med å prøve det ut.

Ideen om dyrepoliti er hentet fra England og USA. Der har de forsøkt flere ulike modeller. Flere steder jobber private og offentlige organisasjoner sammen med å redde dyr fra mishandling og dårlige forhold, gjerne fulgt av TV-kamera.

Dette området har i Norge vært drevet av tre instanser: ordinært politi, Økokrim og Mattilsynet. Det er ingen som har foreslått at vi skal flytte kontrollmyndigheten over til private, men forslaget om dyrepoliti organisert som egne grupper innenfor politiet har blitt reist av flere.

Når vi skal se på om vi bør innføre dyrepoliti, bør vi undersøke hva som er de største dyrevelferdsmessige utfordringene, og om dyrepoliti kan forbedre situasjonen.

Les også

Dyrevernere jubler for landets første dyrepoliti

De største problemene vi står overfor, er systematisk svikt som fører til dyrelidelse, vanskjøtsel og bevisst mishandling av, eller vold rettet mot, dyr.

Oppdrettsnæringen representerer kanskje den største dyrevelferdsutfordringen vi har i dag. Her blir dyr påført lidelser på et systemnivå. Vi har lenge godtatt 100 prosent dødelighet blant rensefisk. Vi slipper levende rognkjeks og leppefisk ned i merder fulle av rovfisk, uten forventning om at noen av de kommer levende tilbake.

Spørsmålet blir så om vi har grunn til å tro at et dyrepoliti bestående av polititjenestemenn uten noen form for utdannelse om dyr, er bedre egnet til å håndtere dette enn Mattilsynet sine veterinærer.

Problemet her ligger ikke i håndhevelsen av regelverket vi har, men at regelverket ikke ivaretar dyr på en god nok måte. Når det er regelverket som er problemet, vil det ikke løse noe som helst å flytte håndhevingen til en annen instans.

Da må fokuset heller være på å forandre regelverket.

MISHANDLEDE DYR: Noen få lokale polititjenestemenn kan ikke gjøre den samme jobben for mishandlede dyr, som Mattilsynet og Økokrim gjør i dag, skriver innsenderen. Foto: Bjørge, Stein J.

Videre har vi vanskjøtselsakene. Hvert år ser vi nye saker med kyr som står med møkk opp til knærne fordi bonden har havnet i en livskrise og ikke klart å ta vare på dem. Spørsmålet blir så om vi har grunn til å tro at et dyrepoliti vil kunne hjelpe her.

Vil et dyrepoliti vil skremme bønder fra å gå på en psykisk smell? Eller er det andre tiltak som mer effektivt kunne hindret disse tragediene?

Så er det de tilfellene der folk bevisst har skadet dyr, som i kamphundsaken i Østfold. Der klarte Økokrim å dokumentere omfattende mishandling av dyr. Flere personer hadde brukt levende dyr for å trene opp hunder til jakt og kamp. Økokrim har vært i hardt vær i det siste. Nå vil jeg berømme dem.

Økokrim har ledet etterforskningen av flere dyrevernssaker, med imponerende resultater. Spesielt ulvemafiasaken fra Hedmark og kamphundsaken fra Buskerud og Østfold. To saker med organisert kriminalitet rettet mot dyr. I ulvemafiasaken brukte Økokrim avansert overvåkingsutstyr for å rulle opp et nettverk som drev med organisert jakt på ulv.

Les også

Skadelige kyllingraser må avvikles

Har vi grunn til å tro at noen få lokale polititjenestemenn vil ha de samme ressursene til å gjennomføre tilsvarende arbeid, og de samme ressurser til å overvåke, som Økokrim har? Eller gjør vi dyrene en bjørnetjeneste ved å flytte ansvaret bort fra dem som både har ressurser og kunnskap til å håndtere disse sakene?

Økokrim har vist at de håndterer denne type saker godt, men de er i en ressurskrise. Derfor burde vi som bryr oss om dyrs rettigheter, arbeide målrettet for å få økt bevilgningene til Økokrim.

Å jobbe for dyrepoliti er symbolpolitikk som ikke løser noen av de grunnleggende problemene. Det å flytte ansvaret vekk fra Mattilsynet og Økokrim som har ekspertise på feltet, og over til det ordinære politiet som ikke har noen spesialkunnskap om dyr, kan være direkte skadelig med tanke på dyrs rettigheter.

Vi bør i stedet jobbe for et bedre regelverk og økte bevilgninger til både Økokrim og Mattilsynet.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg