• DYREPOLITI: – Problemet ligger ikke i håndhevelsen av regelverket vi har, men at regelverket ikke ivaretar dyr på en god nok måte. Når det er regelverket som er problemet, vil det ikke løse noe som helst å flytte håndhevingen til en annen instans, skriver Anders Parmann. FOTO: Dorthe Karlsen (arkiv)

Dyrepoliti er symbolpolitikk

Å flytte ansvaret over til et knippe polititjenestemenn uten utdanning om dyr kan skade dyrevelferden.