De eldre fortjener klare svar

Verdig eldreomsorg, hvem skal betale og hvem skal ha makten?

Publisert Publisert

LA DE ELDRE BESTEMME: Vil vil ta makten fra politikere og byråkrater. Makten vil vi gi til de eldre selv, skriver Stig Abrahamsen (frp). Foto: Scanpix

Debattinnlegg

  • Stig Abrahamsen
    Fraksjonsleder for levekår Askøy FrP

I alle år har rikspolitikere, av alle politiske farger, snakket om eldreomsorgen. Det mangler ikke på svevende retorikk, og gode intensjoner som ingen egentlig kan si seg uenig i. Men er problemene i eldreomsorgen løst?

Man trenger ikke å lete lenge for å finne et skrekkeksempel på dårlig eldreomsorg. Arendal kommune ville tvangsskille et ektepar som har vært gift i over 60 år, det var ikke rom for at de kunne få bo sammen på sykehjemmet.

Flombelysningen ble slått på, media stilte opp i hopetall, lokalpolitikere og rikspolitikere entret arenaen, og saken ble snudd. Det er veldig bra at dette ble løst, men hva med dem som ikke kommer frem på TV-rutene, ikke får saken sin hørt av presse og politikere. Det er mange stille, men tragiske skjebner i norsk eldreomsorg.

Les også

Gammel kjærlighet ruster ikke

Hva er det som skal til, hva er egentlig de store spørsmålene? Fremskrittspartiet mener det i alle fall er to store spørsmål som må løses. Hvem skal betale, og hvem skal ha makten.

I dag er det først og fremst kommunene som betaler regningen i eldreomsorgen. Her er det store forskjeller, og en hel del mangler. Det ser nok alle som står midt oppe i det, er pårørende eller leser sine lokalaviser. Over der igjen, er det staten som legger rammene, og har noen tilskuddsordninger.

Her har debatten ofte gått i en ond sirkel. Om man er lokalpolitiker, da rettes det en harmdirrende pekefinger mot rikspolitikerne på Stortinget. Her på Vestlandet sier vi ofte «Det er de der over fjellet som ikke gir oss nok penger!» På Stortinget får man kontant tilsvar.

Fremskrittspartiet vil samle finansieringsansvaret et sted, Stortinget. Å få trygg og god eldreomsorg skal ikke være avhengig av hvilke kommune en bor i. Rikspolitikerne snakker i alle fall nok om eldreomsorg, da bør man gjøre som Fremskrittspartiet foreslår, og faktisk ta ansvaret for å betale regningen.

Makten i eldreomsorgen er den andre hovedfaktoren. I dag sitter den hos helsebyråkrater og politikere, og den er delt mellom forskjellige etater og forvaltningsnivåer. Når alle deler på ansvaret er det ingen som faktisk tar ansvaret. Mange har fått kjenne det på kropp, enten det er som eldre, pårørende eller ansatt i eldreomsorgen. Hvem enn man tar opp en sak med, så har man alltid noen andre å skylde på.

Les også

Eldreomsorg eller finansomsorg?

Fremskrittspartiet vil ha klare rettigheter i eldreomsorgen. Vil vil ta makten fra politikere og byråkrater. Makten vil vi gi til de eldre selv, sammen med sine pårørende og kjente helsefaglige personell. Om man trenger hjemmehjelp, sykehjem eller andre tjenester, ja da skal man ha rett på det, nå man trenger det.

I regjering, har Fremskrittspartiet fått gjennomslag en forsøksordning hvor de eldre har rett på sine tjenester og staten betaler. Os kommune er blant kommunene som prøver dette ut. Her kan vi se politikken i praksis, og gjøre eventuelle forbedringer, slik at det er klart for å rulles ut i alle landets kommuner i neste stortingsperiode.

I valgkampen blir nok eldreomsorgen nok en gang tema. Debatten om private og ideelle sykehjem blir sikkert like opphetet som alltid. Hvor mange milliarder som skal inn i forskjellige særordninger blir sikkert løftet frem. Til våre venner på borgerlig side, og motstandere på sosialistisk side, har jeg en utfordring. Om dere forventer at noen skal ta dere på alvor i eldreomsorgen, da må dere ta stilling til to vesentlige spørsmål. Hvem skal betale, og hvem skal ha makten. De eldre fortjener klare svar.

Publisert

Les mer om dette temaet

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg