Derfor er vårt mål gratis SFO og skolemat

Stiller ikke staten opp, vil vi sørge for at Bergen tar ansvar for byens barn.

Publisert Publisert

POSITIVE EFFEKTER: Visjonen er enkel: Mette mager gir glade og opplagte barn, mener innsenderne. Foto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

  • Abdullahi Elmi Ibrahim og Pål Hafstad Thorsen
    Bystyrekandidater for Arbeiderpartiet

Skolefritidsordningen er en viktig fellesarena, hvor alle barn skal ha like muligheter, og ingen skal ekskluderes fra å delta. Vi vil at SFO skal inkludere flere barn og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Da er det helt avgjørende at kvaliteten er god og at Bergen kommune gir barna et innholdsrikt tilbud.

SFO er viktig for sosialisering, inkludering, læring og utvikling av gode språkferdigheter – spesielt for minoritetsspråklige elever. Vi vet at det for mange innvandrerfamilier er både kulturelle og økonomiske barrierer.

Skal vi sørge for integrering og unngå utenforskap, må vi prioritere dem som trenger fellesskapet mest.

Les også

Ha barna i tankene når du stemmer

Ingen barn skal ekskluderes fra SFO grunnet familienes økonomiske situasjon. Derfor har Ap i byråd investert 12 millioner kroner i året for å få til en god, rettferdig og byomfattende moderasjonsordning. Resultatene viser at det virker!

Over 800 barn får i dag gratis SFO eller redusert foreldrebetaling. Flere barn benytter seg av tilbudet, deltakelsen går opp – flere barn blir inkludert.

Samtidig har vi, basert på foreldrebetaling, innført sunne smøremåltider hver eneste dag i alle byens SFO. Et tilbud som er mottatt veldig positivt av både barn og foreldre. Visjonen er enkel, men veldig klar: Mette mager gir glade og opplagte barn.

Når kvaliteten i SFO blir bedre og del av en helhetlig skolehverdag, mener vi at det er viktig at SFO og måltider i fremtiden blir gratis, slik at alle inkluderes. Det er i så tilfelle en stor reform, som staten bør finansiere.

Stiller ikke staten opp, vil vi sørge for at Bergen tar ansvar for byens barn.

Les også

Gratis skolemat er fint, men får ingen ut av fattigdom

Gjennom barnehage, skole, SFO, idrett og kultur skaper vi rom for inkludering og integrering gjennom deltakelse. De neste årene vil vi prioritere de aller yngste barna.

Lykkes vi, vil SFO i fremtiden inkludere flere barn og gi dem et innholdsrikt, aktivt og attraktivt tilbud.

BT inviterer til valgdebatt om sosial ulikhet i Soheimsgaten 47. Lørdag 31. august kl. 14.30. Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg