Logisk kortslutning av klimafornekter

At man er i mindretall, betyr ikke at man har rett.

Publisert: Publisert:

KLIMASTRID: I denne reportasjen i BT mandag argumenterte klimafornekter Einar Sletten for at mindretallet ofte har rett. Logikken hans henger ikke på greip, mener innsenderen. Foto: Faksimile: BT 11. november

Debattinnlegg

Thorleif Næss
Bergen

I BT 11. november argumenterer professor Einar Sletten for at klimaendringene er naturlige variasjoner og ikke skapt av menneskelig aktivitet. Å være føre var og igangsette tiltak for å redusere utslipp av klimagasser, er derfor unødvendig.

På spørsmål fra BT om han ikke kjemper for en tapt sak, svarer han: «I vitenskapen er det som oftest minoriteten som har vist seg å ha rett.»

Dette er riktig i den forstand at vitenskapelige fremskritt alltid er resultat av at et mindretall utfordrer etablerte sannheter, og at mindretallet vinner frem og blir et flertall.

I min tid har klimafornektere og oljeoptimister utgjort en kompakt majoritet, og ført en politikk som har gjort klimakrisen akutt. Selv om fakta om utslippene av drivhusgasser har vært kjent i mer enn 60 år, så er det først gjennom utviklingen av klimaforskningen at vi som var et mindretall, er blitt et flertall.

Professor Sletten og hans meningsfeller har tapt enhver troverdighet som eksperter på klima. Klimafornekterne er nå blitt en minoritet.

Å hevde at de likevel har rett, fordi de er en minoritet, er en logisk kortslutning.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg