Dette trenger Laksevåg

Nå kan kommunen gjøre noe med utfordringene bydelen har.

Publisert: Publisert:

TRADISJON: En marin FoU-klynge i Bergen i indre Laksevåg vil skape ny aktivitet og optimisme i en bydel med svært sterk marin identitet og tradisjon, skriver innsender. Foto: Arkivfoto: BT

Debattinnlegg

Øystein Skofteland
Nestleder Initiativ:Laksevåg

Snart skal det tas en beslutning om lokalisering av marin FoU-klynge i Bergen. Dette er virksomheter som til sammen vil bidra til å opprettholde Norge og Bergen som en verdensledende aktør innen sjømat, fiskeri og forskning. Lokaliseringen av klyngen vil også være en premissgiver for byutvikling. Derfor er det avgjørende at prosessen skjer med et bredere fokus enn kravene til virksomhetene alene.

Vi i Initiativ Laksevåg mener at Bergen kommune og staten ved Statsbygg som styrer KVU-prosessen (konseptvalgutredning), må se lokalisering av marin FoU-klynge i sammenheng med byutvikling på Laksevåg. Ved å legge klyngen til det som i dag er et industriområde modent for transformasjon, vil aktørene få tilstrekkelig stort areal til langsiktig vekst og utvikling sammen med god tilkomst til sjø. I tillegg vil byutviklingen på Laksevåg få et delvis offentlig lokomotiv som sikrer aktivitet og etterspørsel etter boliger, kultur- og forretningstilbud langt inn i fremtiden. Dette er også i tråd med intensjonene i forslag til revidert arealdel til kommuneplanen.

Dette er en mulighet for kommunen til å bruke en statlig satsing som et virkemiddel til å gjøre noe med utfordringene som bydelen har, og som gjør at indre Laksevåg er en del av områdesatsings-programmet til Bergen kommune. En global klynge her vil skape ny aktivitet og optimisme i en bydel med svært sterk marin identitet og tradisjon.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg