Vi skal ha pensjoner for alle

Vi går ikke til valg på å rive velferden vekk fra pensjonister.

Publisert: Publisert:

INTET UNNTAK: Det finnes mennesker i alle aldersgrupper som sliter med å få endene til å møtes. Pensjonister er intet unntak, skriver Sondre Hansmark Persen. Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Sondre Hansmark Persen
3. kandidat, Hordaland Venstre

I en rekke leserinnlegg har både jeg og Venstre blitt anklaget for å ville pensjonistene vondt. Jeg kan forsikre alle og enhver om at vi ikke går til valg på å rive velferden vekk fra pensjonister.

Det må likevel være mulig å diskutere hvordan vi skal gjøre velferdsstaten bærekraftig i fremtiden uten å møtes med sjikanerende SMS-er og nedverdigende karakteristikker fra folk som er uenige. Også unge mennesker som meg må få lov til å mene noe om offentlige utgifter, selv om jeg ikke har stått årevis i arbeid og ikke har barn, bil og hus.

Innlegget som startet debatten:

Les også

Sondre Hansmark Persen: Dyre pensjonister

Det finnes mennesker i alle aldersgrupper som sliter med å få endene til å møtes. Pensjonister er intet unntak. Disse menneskene fortjener ekstra oppmerksomhet og tiltak som kan gjøre livet lettere. Da må spørsmålet nettopp være hvordan vi skal gjøre livet bedre for mennesker med lav inntekt, ikke hoppe til konklusjoner om at alle pensjonister burde få mye mer penger. Denne regjeringen har sammen med Venstre og KrF økt minstepensjonene. Det er et konkret tiltak som bedrer livssituasjonen til pensjonistene med lavest inntekt. Samtidig har denne regjeringen gjort noen ukloke prioriteringer, som å fjerne avkorting for gifte og samboende pensjonistpar. Det koster den norske staten milliarder av kroner i årene fremover og minsker handlingsrommet til målrettede tiltak til mennesker som trenger det.

Les også

I samme debatt: Hater Venstre-ungdommen pensjonister?

Pensjonsreformen gjorde en del geniale grep både for å sikre et rettferdig pensjonssystem, men det sørget også for at vi skal ha råd til å betale ut pensjoner i fremtiden. Denne regjeringen har konsekvent forsøkt å undergrave noen av de viktigste punktene i pensjonsforliket. Det er til stor glede for dagens pensjonister, men er svært uheldig for dem som skal være pensjonister i fremtiden.

Pensjonister er ingen homogen gruppe, på samme måte som barn, ungdom og voksne ikke er det. Ulike mennesker trenger ulike løsninger, men formålet må være at alle skal ha like muligheter til å skape seg et godt liv for seg og sine. Det er viktig at vi sørger for rettferdige pensjoner for dagens eldre, men også setter av nok penger til at fremtidige pensjonister skal ha en inntekt å leve av.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg