Vi trenger et europeisk kvotesystem

Senterpartiet kan umulig ha tenkt over konsekvensene av å stenge grensen til Russland.

Publisert Publisert

SAMARBEID: Siden 2012 har folk i Sør-Varanger og i nærområdene i Russland kunnet krysse grensen uten visum, skriver Idun Bortne. Bildet er fra Storskog grensekontroll utenfor Kirkenes. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

  • Idun Bortne
    2. kandidat, Hordaland Venstre
  1. Leserne mener

Tirsdag 20. juni kom seks armenske asylsøkere uten Schengen-visum over Storskog. Det er første gang noen har krysset denne grensen og søkt asyl siden november 2015. Da mener Senterpartiet at grensen ved Storskog må stenges.

Vi mener vi må behandle asylsøknader på en skikkelig måte, motta og inkludere alle som har behov for beskyttelse, og raskt returnere dem som ikke har det til hjemlandet. Retten til asyl er en grunnleggende menneskerett, og vi vil at asylpraksis skal være forankret i Flyktningkonvensjonen og dens tilleggsprotokoller, og at anbefalinger fra for eksempel FNs høykommissær for flyktninger følges.

Les også

Å holde flyktningers liv på vent, skaper ikke tilhørighet til samfunnet

Senterpartiet kan umulig ha tenkt over konsekvensene av å stenge grensen til Russland, og det er grunn til å være bekymret for konsekvensene forslaget vil ha for folk og næringsliv i Sør-Varanger. Siden 2012 har folk der og i nærområdene i Russland kunnet søke om grenseboerbevis. Det betyr at de kan krysse grensen uten visum. Avtalen gjelder om lag 9000 personer bosatt i Sør-Varanger og 45.000 på russisk side av grensen.

Halvparten av befolkningen i Sør-Varanger har fått grenseboerbevis. Folk og næringsliv i Sør-Varanger jobber systematisk med å få et bedre samarbeid med Russland, til stor glede og nytte for alle parter i området - på begge sider. Det er dette Senterpartiet nå truer. Siden det kom en håndfull asylsøkere over grensen, hiver de seg inn i europamesterskapet i stengte grenser.

Les også

EU betaler beryktet milits for å stanse flyktninger

Et økende antall mennesker på flukt krever et godt internasjonalt samarbeid. Ansvaret for mennesker på flukt må deles mellom flere land. Derfor støtter jeg planene om et forpliktende europeisk kvotesystem som gir en permanent fordelingsmekanisme mellom alle europeiske land.

Vi krever at Norge tar en forholdsmessig andel. Mottak av kvoteflyktninger gjennom FN-systemet kommer i tillegg. Mer internasjonalt samarbeid gjennom EU og FN, og mindre populistisk ugjennomtenkt nasjonal proteksjonisme er veien til et varmere, rausere, tryggere og inkluderende samfunn.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg