Utryddelse neste

Utryddet ulv betyr flere hjortedyr som beiter ned skogene våre og færre kadavre som sikrer mat for mindre rovdyr.

Publisert Publisert

VIKTIG ROLLE: Partiene bak ulveforliket vet ikke hvor viktig ulven er for økosystemene, skriver innsenderne. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

  • Øyunn Stokkeland Kåset
  • Håkon Nakkerud Opedal
    Talspersoner Grønn Ungdom Hordaland

47 norske ulver skal skytes, vedtok rovviltnemndene nylig. Slik går det når Ap, Høyre, Frp og KrF vedtar hvor mange ulv de ønsker å ha i landet. De gjenværende ulvene kommer til å ha mye dårligere vilkår for reproduksjon. Derfor er vedtaket et stort skritt på veien mot utryddelse av ulv i norsk fauna. Det er uaksebtabelt.

Partiene bak ulveforliket erkjenner ikke hvor viktig ulven er for økosystemene på planetens nordlige halvkule, og at også Norge har et ansvar for å verne arten. Utryddet ulv betyr flere hjortedyr som beiter ned skogene våre, mer rødrev som igjen går utover småviltet, og færre kadavre som sikrer mat for mange mindre rovdyr.

Les også

Se hva vi har blitt, Norge!

Men det finnes levedyktige ulvebestander i våre naboland, vil noen innvende. Ja, men Norge er likevel ikke fritatt for internasjonalt ansvar for å verne rovviltbestander. Om flere land opererte med logikken norske politikere bruker, risikerer vi at ingen tar ansvar for å forebygge utryddelse.

Vi må øke bestandsmålet for ulv og utvide ulvesonen. Da trengs en ny og offensiv politikk for å beskytte dyr på utmarksbeite. En mulighet er å lage nasjonale gjeteordninger. Det er dyrt, men vi må huske at summene som i dag går til erstatning av rovvilttap er store.

Les også

Bonden dreper flere sau enn ulven

Samtidig må vi føre en landbrukspolitikk som sikrer et solid inntektsløft for beitenæringene og legger rammer for å kunne legge om til storfedrift i områdene med aller mest ulv.

Næringsvirksomhet som bruker norsk natur, må respektere og tilpasse seg den naturen de bruker – ikke bare som ressurs for landbruket, men også som hele folkets felleseie. Politikere har ansvar for å legge bedre til rette for det enn de gjør i dag. Det er nemlig deres ansvar at Norge gjør sin jobb for å sikre ulvens overlevelse.

Send oss dine meninger til debatt@bt.no og følg oss på Facebook!

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg