• VIKTIG ROLLE: Partiene bak ulveforliket vet ikke hvor viktig ulven er for økosystemene, skriver innsenderne. FOTO: Scanpix

Utryddelse neste

Utryddet ulv betyr flere hjortedyr som beiter ned skogene våre og færre kadavre som sikrer mat for mindre rovdyr.