Feminisme - det nye f-ordet

Fortsatt har vi veletablerte kjendiser som kaller seg feminister, og som stolt bærer offerrollen mens de fører metaforiske kampanjer mot deres såkalte, og tidvis innbilte, undertrykkere.

Publisert Publisert

EKSTREMT: Dagens ekstremfeminisme gir uttrykk for at kun kvinners likestilling er viktig, skriver Safina de Klerk. Foto: PRIVAT

Jeg ønsker ikke å bli kalt feminist. Det er et ord med negativ stigma, som maner frem bilder av ufin atferd. Som å bli fornærmet av småting som når noen kaller Gud en «han» og «flippe ut» når noen refererer til deg som «jente», ikke «kvinne». For mange unge kvinner i dag, har feministene som skriker høyest sporet av.

I et intervju med The Guardian i august 2001 uttalte den britiske forfatteren Doris Lessing at menn var de «nye hemmelige ofrene» i kjønnskrigen. Hun kritiserte den «tankeløse og selvgode kulturen» som etter hennes mening hadde fått fritt spillerom i feminismen, og som kun handlet om å rakke ned på menn. Feminisme handler ikke om å hate menn, feminisme handler ikke om å sette kvinner høyere enn menn. Det avgjørende er at feminisme i sin absolutte kjerne handler om likestilling. Målet med feminisme er å skape et samfunn der individets kjønn ikke begrenser dem fra en rettferdig sjanse til suksess og lykke, uavhengig om du er mann eller kvinne.

Øydis Lebiko:

Les også

Jeg går ikke i tog i dag

Da min bestemor var ung, og de før henne, gikk kvinner stolt fram for å kreve sine rettigheter. Ikke fordi de var kvinner, men fordi de var mennesker som bidro til samfunnet. Så skjedde det noe, vinden skiftet. Feminister i min mors generasjon ble plutselig ofre. Denne nye identiteten som et offer hadde sine taktiske fordeler. Kvinner hadde allerede oppnådd juridisk likestilling, men som George Orwell sa, «Noen dyr er likere enn andre». De sosiale ulikhetene kvinner sto overfor var vanskelig å bekjempe. Det var ingen klar målsetting og ingen enkel måte å forklare hva feminister prøvde å oppnå eller hvordan de ville oppnå det. Så de sosiale ulikhetene i samfunnet ble identifisert som et patriarki og alle kvinner ble offer.

Debattant føler seg pisset på av BT:

Les også

- Vi er ikke en smal liten klikk av sinte feminister

I dag, med muligheter og en frihet våre bestemødre aldri kunne drømt om, er merkelappen som offer latterlig. Men fortsatt har vi veletablerte kjendiser som kaller seg feminister, og som stolt bærer offerrollen mens de fører metaforiske og til tider bokstavelige kampanjer mot deres såkalte, og tidvis innbilte, undertrykkere.

Dagens ekstremfeminisme gir uttrykk for at kun kvinners likestilling er viktig. En kvinne kan bli seksuelt objektivisert på daglig basis, men en mann som har blitt voldtatt vil ha langt større problemer med å få hjelp enn en kvinne. En funksjonshemmet hvit mann og en kvinne av farge vil ha ulike, men like fullt like vanskelige utfordringer i samfunnet. Alle kjønnsidentiteter, seksualiteter og livsvalg er like gyldig så lenge de ikke blir påtvunget den enkelte. Det er et vesentlig poeng dagens ekstremfeminister har glemt.

Eirin Eikefjord:

Les også

Kvinnekampen sklir ut. Er det mulig å samle troppene?

Det ekte prinsippet om likestilling er et flerdimensjonalt prinsipp som utgjør et demokratisk samfunn som verdsetter mennesker som individ, uavhengig av kjønn. Ekte likestilling handler om menn og kvinner i alle trosbekjennelser og farger som har likestilling og likhet for loven. Det er det mennesker har kjempet for i århundrer — en prosess som også har vært drevet av menn, ikke holdt tilbake av dem. Denne prosessen er stoppet av dagens ekstremfeminisme.

Sann likestilling er en form for gjensidighet, ikke splittelse. Det er et sement som binder, ikke en hammer som knuser og splitter, og setter den ene halvdelen av samfunnet mot den andre. Det er derfor ekstremfeminismens idé om likestilling kun for kvinner, er det mest ødeleggende som har skjedd for kampen om likestilling de siste 50 år.

PS fra kvinnedagen 2015:

Les også

Det var noe som ikke stemte helt da Elisabeth giftet seg

Likestilling handler ikke om hvor mange kvinner samfunnet har i høytstående stillinger i næringslivet, eller hvor mange kvinnelige ingeniører det finnes. Det er farlig å forveksle ekstremfeminisme med mangfold. Mangfold handler ikke om å sørge for at kvinner er representert i alle samfunnets roller, ei handler det om at menn skal være representert i alle samfunnets roller. Det er ikke mangfold å ha kvinner representert i hvert yrke eller å kvotere inn en kvinne framfor en mer kvalifisert mann. Ekte mangfold og likestilling er fargeblind, aldersblind, og kjønnsblind. Fellesnevneren er like muligheter, og frihet til å velge.

Hvem har ansvaret for klesvasken?

Les også

Jeg var ikke forberedt. Overhodet.

Det er selvsagt mange kvinner der ute som desperat prøver å nå fram gjennom mylderet av ekstremfeminisme og kjempe den reelle kampen for likhet mellom kjønnene. Det støtter jeg, helt og fullt. Men hvordan kan vi da redde den moderne feminismen? Likestillingen skal aldri basere seg på undertrykkelse av det som anses som «den overlegne part». Hvis vi skal redde feminisme, må vi se på det som en kamp for likhet mellom kjønnene, uavhengig om vi kjemper for rettighetene til kvinner eller menn. Vi må lære visjonen til våre bestemødre på nytt; kvinner er ikke ofre, vi er bidragsytere i samfunnet. Det gir oss makt til å gjøre hva vi vil med vårt liv.

La oss sørge for at vi bruker denne makten klokt.

Safina De Klerk (22)

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg