Fem grunner til at regjeringen undertrykker urfolk

Regjeringen taler med to tunger når de uttrykker bekymring for urfolks levekår.

SKOGRASERING: Jakten på gull og mineraler ødelegger regnskog i Amazonas. foto: Tor Høvik

  • Skribent
  • Fotograf
  • Paul Patrick Børhaug
Publisert:

«Det er viktig å være klar over at mange urfolk fortsatt i dag blir utsatt for systematisk undertrykking og lever under svært vanskelige kår», sa Jan Tore Sanner (H) da han nylig gratulerte verdens urfolk på FNs urfolksdag. Det han glemmer er at Norge, gjennom Oljefondets investeringer, er medskyldig i undertrykkingen av urfolk:

1. Oljefonde støtter verstingselskap. I Amazonas frykter Matsés-folket for sine liv. Dette fordi energiselskapet Pacific Rubiales — beryktet for å bryte menneskerettigheter, forurense voldsomt og for å bruke paramilitære grupper for å fortie kritiske røster - vil bore etter olje i Matsés-folkets lovfestede landområder.

2. Oljefondet truer de siste isolerte indianere. Oljefondet investerer i det kontroversielle selskapet Repsol som utvinner gass i et reservat for ukontaktede indianere i Amazonas. Oljefondet investerer også i to selskaper - Pacific Rubiales og Gran Tierra - som planlegger å bore etter olje i et prosjektert regnskogreservat hvor noen av verdens siste indianerstammer i frivillig isolasjon befinner seg.

Les også:

Les også

Når maten tar slutt

3. Oljefondet investerer i uetiske kullgruver. Verdens største kulleksportør, Glencore, fanges ikke opp av retningslinjene for uttrekk. Oljefondet investerer også i utslippsverstingene Anglo American og BHP Billiton, som sammen med Glencore eier Cerrejón-gruven i Colombia. Oljefondet har investert over 27 milliarder kroner i disse selskapene, som samlet står for en kullforbrenning som er 16 ganger høyere enn Norges CO2-utslippsmål. Wayuu-folket som lever i områdene rundt kullgruven har mistet sitt livsgrunnlag. Elvene er døde, fjellene ødelagt, skogene vekk. Tusenvis av barn har dødd av sult.

4. Oljefondet investerer i tjæresand i Canada. Både i Canadas største tjæresandprodusent Suncor og i selskapet TransCanada som står bak den kontroversielle oljerørledningen Keystone XL. Tjæresandutvinning er synonymt med voldsomme klimagassutslipp, ekstrem forurensning og brudd på lokale urfolks rettigheter. Antallet kreftsyke skyter til værs, vann— og luftkvaliteten er katastrofalt dårlig og urfolkenes områder er de mest forurensede i Canada.

Les også:

Les også

«Drapet på løven Cecil har gitt utrydningstruede dyrearter oppmerksomhet»

5. Oljefondet investerer i kull i aboriginer-territorier. Fondet er deleier i det australske kullselskapet Whitehaven Coal. Dette selskapet er i ferd med å åpne en enorm kullgruve som vil ødelegge omkringliggende skoger hvor aboriginer bor og har sine kulturelt viktige gravsteder. På toppen av miljøødeleggelsene, vil bruken av kullet fra gruvedriften føre til utslipp av 30 millioner tonn CO2 pr. år — over halvparten av Norges årlige utslipp.

Om regjeringen ønsker å respektere urfolks rettigheter kan vi ikke ha et statlig fond som investerer i selskaper som ikke tar hensyn til menneskerettigheter eller internasjonalt lovverk. Det er et skritt i riktig retning at Stortinget i juni ba Norges Bank «vurdere om det kan igangsettes en utarbeidelse av forventningsdokument for menneskerettigheter» knyttet til Oljefondets investeringer. I et slikt dokument er det helt avgjørende at Norges Bank utvikler retningslinjer som inkluderer urfolksrettigheter i investeringsbeslutningene.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg