Mer motorvei? Ta et tebrød!

Én ny motorvei skaper behov for én til. Og slik har vi det gående.

Publisert:

NYE KØER: Kanskje glir trafikken fint på den nye motorveien, men når totaltrafikken øker, vil det danne seg køer på nye steder, skriver Gabriel Fliflet. Foto: Vegar Valde

Debattinnlegg

Gabriel Fliflet
Leder i Naturvernforbundet Hordaland

På tide å senke skuldrene. Puste dypt. Ta et tebrød. Og riste av oss tankene på feilinvesteringer for noen titalls milliarder. For hvorfor skal vi bruke formuer på å få biltrafikken opp, om vi egentlig vil ha den ned?

Fylkesmannen treffer hodet på spikeren når han frarår bygging av en firefelts Ringveg Øst. Bygger vi mer vei, får vi mer trafikk. Slik er den enkle grunnloven i byer som vokser. Man skulle tro det er få som synes mer trafikk på veiene er et gode. Men hele prosjektet med E39 på monsterbro over Bjørnafjorden (prislappen Stord-Os er fra 40 milliarder og oppover) har faktisk til hensikt å få flere til å kjøre mer. Folk skal kunne bo i Bergen og jobbe på Bømlo. Og når firefelts motorveier inn mot byen kommer på toppen av dagens veier fra Os og fra Sotra, økes veikapasiteten enormt. Kanskje glir trafikken fint på den nye motorveien, men når totaltrafikken øker, vil det danne seg køer på nye steder.

Les også

Demonstrerte mot Bjørnafjord-broen

Når vi i Naturvernforbundet møter byens politikere, er det knapt noen som lenger benekter at mer vei skaper mer trafikk. Problemet er, får vi høre, at de alt har vedtatt å bygge noen nye motorveier, som kommer til å mate nye biler inn i dagens veinett, og da må dette utvides. Altså: Én ny motorvei skaper behov for én i tillegg, som så fører til mer trafikk, og vi må ha enda mer vei. Og slik har vi det gående.

Politikere - dere må våge å bryte ut av denne onde sirkelen. Den gode satsingen på bybane og kollektivtransport, visjonene om Gåbyen og 10-minuttersbyen - alt dette underminerer dere når dere samtidig satser titalls milliarder på mer massebilisme.

Nestemann ut nå er Ringveg Øst. Foreløpig prislapp: 17-26 milliarder kroner. Hovedbegrunnelsen for å bygge ringveien har hele tiden vært å få fjernet gjennomgangstrafikk fra sentrumsnære strøk, bl.a. for å bedre luftkvaliteten. Men Statens vegvesen slår fast at gjennomgangstrafikken står for en svært liten del av trafikken i det sentrale Bergen - bare 11 prosent. Her er det altså lite å hente. Selv om all gjennomgangstrafikk nord-sør i fremtiden valgte en ny Ringveg Øst, vil det altså ikke bety mye til lettelse i sentrale bystrøk. Det som virkelig betyr noe, er om totaltrafikken går ned. Da er det siste man skal gjøre å bygge flere motorveier.

Les også

Fylkesmannen vil droppe vei og tunnel

Vi i Naturvernforbundet Hordaland har en klar melding til byrådet:

I deres politiske plattform står det at dere vil ha Ringveg Øst. Men det står også dette: «Nye samferdselsprosjekter skal ha som mål å redusere den samlede biltrafikken i Bergen. (...) Byrådet står ved bystyrets målsetning om en 10 prosent reduksjon i biltrafikken innen 2020, med 2013 som basisår.»

Disse ulike målene går ikke i hop om Ringveg Øst skal være en firefelts motorvei. Men det finnes en løsning. Vi foreslår at dere i stedet oppgraderer dagens vei mellom Nesttun og Arna til en trygg og god tofeltsvei, med tunnel forbi Grimesvingene. Så kan en god del av gjennomgangstrafikken ta denne ruten. La dette bli fremtidens Ringveg Øst. Spar samfunnet for store kostnader. Senk skuldrene, ta et tebrød, og gled dere over at dere har satt en ny kurs for byen vår.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg