Flerspråklighet er en berikelse

Kebab, hijab, salsa, sjampanje og bængshot er bare noen av ordene som er kommet inn i norsk gjennom utveksling med andre språk.

Publisert: Publisert:

FLERSPRÅKLIGE NORGe: Samisk og norsk er etter loven likeverdige språk i Norge, men vi lærer i tillegg to skriftspråk og hører daglig også et mangfold av ulike dialekter, og også disse er en del av det flerspråklige Norge, skriver innsenderne. Foto: Frank May / picture alliance

Debattinnlegg

  • Anje Müller Gjesdal
    Postdoktor i fransk, NHH
  • Camilla Erichsen Skalle
    førsteamanuensis i italiensk, UiB
  • Margrete Dyvik Cardona
    førsteamanuensis i spansk, UiB

Kebab, hijab, salsa, sjampanje, bængshot - dette er bare noen av ordene som er kommet inn i norsk gjennom utveksling med andre språk. Dette er ikke noe nytt fenomen, for språket utvikler seg i dialog med andre språk og har gjort det siden tidenes morgen. Men flerspråklighet er ikke bare knyttet til artige nyord, det gjør oss til bedre språkbrukere og gjør det lettere å lære fremmedspråk. Ikke minst gir det oss tilgang til nye fortellinger som kan utvide vårt perspektiv på verden.

Norge er et flerspråklig land, men ikke bare med tanke på de mange morsmålene som tales rundt om i det langstrakte land. Samisk og norsk er etter loven likeverdige språk i Norge, men vi lærer i tillegg to skriftspråk og hører daglig også et mangfold av ulike dialekter, og også disse er en del av det flerspråklige Norge.

Fortellinger om flerspråklighet kan gi innsikt både i det norske og det ‘utenlandske’ og øke vår forståelse for mangfoldet i dagens norske samfunn, skriver Margrete Dyvik Cardona, Müller Gjesdal og Camilla Erichsen Skalle.

Det rike mangfoldet av språk og kulturer blant elevene i den norske skolen bidrar til å øke vår forståelse for det kulturelle mangfoldet vi er del av, og flerspråklighet i skolen kan i tillegg også være et viktig redskap når vi skal lære og undervise ulike fremmedspråk.

Det er enklere å lære nye fremmedspråk når en allerede kjenner til et eller flere fremmedspråk fra før av, ikke minst fordi man har tilegnet seg læringsstrategier som kan tas i bruk i nye sammenhenger, også utenfor språklæringsarenaen. Vår flerspråklighet øker dessuten innsikten i og forståelsen av vårt eget morsmål.

Næringslivet rapporterer om behov for økte kunnskaper i fremmedspråk, spesielt når det gjelder engelsk (NIFU, 2014). Siden stadig flere arbeidstakere i Norge er polske, er også polsk blitt et viktigere språk internt i norske bedrifter. Tysk er viktig i reiselivsnæringen, mens språkene spansk og portugisisk er spesielt interessante for næringer som driver med eksport av fisk og sjømat. Dermed burde det ikke komme som noen overraskelse at næringslivet har lidd tap av både inntekter og kontrakter som en direkte konsekvens av kommunikasjonsproblemer. Disse problemene er blitt påvist i både norsk og internasjonal forskning. Gode kunnskaper i fremmedspråk og om andre kulturers koder er med andre ord alfa og omega for næringslivet.

Les også

Ikke glem språket vårt

Men all verdi kan ikke måles i penger; fremmedspråkenes rolle i elevenes danning er minst like viktig. I Læreplan for fremmedspråk, som i stor grad styrer fagenes innhold og læringsmål, er språkkunnskap og forståelse for andres kulturer en del av skolens allmenndannende mål, og bekrefter at det å lære seg fremmedspråk er kilde til både personlig vekst og danning. Ved siden av selve språkopplæringen gir nemlig fremmedspråk innsikt i andre kulturer, og kan dermed bidra til et mer nyansert verdensbilde og økt toleranse for mangfold.

Men flerspråklighet er ikke bare et abstrakt begrep vi tilegner oss på skolebenken, det er en håndgripelig del av den hverdagen vi alle forholder oss til som medlemmer av et flerspråklig samfunn. Gjennom innvandring og utveksling med andre land og kulturer, gjennom reiser og gjennom media har stadig flere av oss erfaringer med flerspråklighet. Her må vi også understreke at få elementer er mer innsiktsgivende for å forstå andre språksamfunn og kulturer enn litteratur og film på andre språk.

Også innen norsk litteratur, film og musikklyrikk brukes flerspråklighet som estetisk virkemiddel, som for eksempel i sommerens landeplage Bængshot.

Et annet eksempel er Maria Navarro Skarangers roman Alle utlendinger har lukka gardiner som kom ut i 2015. I denne boken, som er en oppvekstskildring fra et flerkulturelt miljø på Romsås, er flerspråklighet en sentral strategi for å skildre hverdagen til den norsk-chilenske hovedpersonen. La oss se på hva som skjer når en gruppe ungdomsskoleelever får i oppgave å oppsøke valgbodene på Karl Johan under valgkampen:

«Vi visste ikke det skulle skje at Erna Solberg var i boden for å snakke denne dagen, men serr Erna var i boden på Karl Johan og wollah, Johnny nesten spurte hun om hvor mange hamburgere hun spiste om dagen, og om hun spiste cheese eller vanlig, men vi stoppa det og heller spurte hun noen spørsmål om skolen. På veien hjem, Ibra jævla utlendingen, Allah han eier ikke skam, peka på festninga og trodde kongen bodde der»

Dette lille utdraget viser hvordan flerspråklighet virker inn både på ordnivå (‘wollah’ ‘(‘jeg sverger ved Allah’), ‘cheese’) og syntaks eller ordrekkefølge (‘Johnny nesten spurte hun’) slik at den bryter med tradisjonelt setningmønster på norsk (‘Johnny spurte henne nesten’). Men først og fremst viser den kompleksiteten i det å være norsk, i det den norsk-chilenske fortelleren manøvrerer mellom det ‘norske’ (‘Erna’, ‘kongen’) og det ‘utenlandske’ (‘Allah han eier ikke skam’). Slik kan fortellinger om flerspråklighet gi innsikt både i det norske og det ‘utenlandske’ og øke vår forståelse for mangfoldet i dagens norske samfunn.

Flerspråklighet er med andre ord en berikelse, både for individet og for samfunnet, både økonomisk, sosialt og kognitivt, og jo flere som lærer å se verden gjennom andres «briller», jo sterkere står vi som nasjon i møte med en verden hvor forståelse for mangfold og kulturforskjeller er viktigere enn noensinne.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg