Venstre har ikke låst seg inne

Det er feil billedbruk når Fischer skriver at Venstre har «låst seg inne» som sentrumsparti.

TROVERDIGHET: Venstre er nå i vanskelige forhandlinger om eventuell regjeringsdeltakelse. Uansett utfall er det maktpåliggende at partiet kommer ut av det med sin politiske troverdighet i behold, skriver Geir Kjell Andersland. Scanpix

Geir Kjell Andersland
Tidligere leder av Hordaland Venstre, medlem av Hordaland fylkesting og Utvalg for kultur, idrett og regional utvikling.

I en ellers interessant kommentar i BT 25. september, hevder Mathias Fischer at «Venstre har låst seg inne ved alltid å omtale seg selv som sentrumsparti». Etter min vurdering gir dette uttrykk for en både manglende ideologisk og maktpolitisk forståelse for Venstres plass og veivalg i det politiske landskap.

Venstre er et sosialliberalt sentrumsparti. Partiets sosiale profil skal være like høy og synlig som partiets liberale profil. Og partiets sosialpolitikk skal være like inkluderende som partiets klima- og næringspolitikk er bærekraftig.

I Bergen samarbeider Venstre i byrådet med Arbeiderpartiet. Nasjonalt har Venstre samarbeidet med Høyre og Frp, og derved sikret disse partiene regjeringsmakten. Derfor er det feil billedbruk når Fischer skriver at Venstre har «låst seg inne som sentrumsparti». Et riktigere bilde er at Venstre som sentrumsparti har en åpen dør i flere retninger, men alltid forankret i sitt sosialliberale fundament.

Venstre er nå i vanskelige forhandlinger om eventuell regjeringsdeltakelse. Uansett hva utfallet av forhandlingene blir, er det maktpåliggende at partiet kommer ut av det med sin politiske troverdighet, nettopp som sentrumsparti, i behold.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg