Tekstiler skal ikke i restavfallet

DEBATT: Klesforbruket har eksplodert de siste tiårene, og vondt blir til verre når tekstilene havner i restavfallet. Nå skal Bergen kommune ta grep.

Publisert: Publisert:

KOMMER TIL NYTTE: Selv utslitte sokker og hullete strømpebukser kan leveres til Fretex, skriver innsenderne.

Debattinnlegg

  • Randi Amundsen
    Bystyremedlem, SV
  • Sondre Båtstrand
    Uavhengig bystyrepolitiker

I rapporten «Den store forbruksfesten» fra Fremtiden i våre hender (2017) kan vi lese at det norske forbruket av klær har doblet seg siden 1989. Det har sine konsekvenser: «Produksjon av tekstiler innebærer en stor miljøbelastning i produksjonslandene. Dette kan gjelde vannbruk, energibruk, kjemikalier og utslipp av klimagasser», heter det i stortingsmeldingen om avfall som kom for to år siden.

«Hvis alle nordmenn byttet til seg tre plagg i året, i stedet for å kjøpe nytt, ville vi kuttet like mye CO₂ som om alle bileiere i Norge lot bilen stå i fem dager», hevdet nylig Naturvernforbundet. Faktisk.no gikk gjennom påstanden og påpekte at det er vanskelig å tallfeste besparelsen, samtidig som de mener Naturvernforbundet trolig underdriver effekten av klesbytte.

Byttefester har blitt mer populære, og Den store klesbyttedagen 6. april besto av arrangementer på 120 steder i Norge. Videre tar Fretex og frivillige organisasjoner imot brukte tekstiler året rundt, men likevel havner enorme mengder i restavfallet og blir brent. Innen BIR-kommunene viser det seg at hver innbygger i gjennomsnitt kaster over 9 kg tekstiler i restavfallet.

Les også

Fretex: – Vi tar imot alt, selv om det er ødelagt

Kutt i moms på reparasjon kunne vært et godt tiltak for å bøte på problemet, men også helt ødelagte tekstiler kan komme til nytte. Hos Fretex går 78 prosent av innsamlede tekstiler til gjenbruk og 20 prosent til materialgjenvinning, mens bare to prosent blir restavfall. Til og med ensomme sokker kan få et nytt liv ved at de sys om eller resirkuleres til for eksempel isolasjon i bygninger, bilmatter eller filleryer. Hullete nylonstrømper kan få nytt liv som bærenett for epler og appelsiner. Det er nok av muligheter om viljen er til stede.

Nordisk Ministerråd anslår at en satsing på innsamling, gjenbruk og gjenvinning av tekstiler kan gi 4000 nye jobber i Norden, samt 30.000 jobbtreningsmuligheter.

Både stortingsmeldingen og Nordisk ministerråd peker på at kommunene kan spille en viktig rolle. Da er det gledelig at et enstemmig bystyre støttet vårt forslag om at byrådet skal legge frem en sak med tiltak for å sikre økt gjenbruk og materialgjenvinning av tekstiler, herunder innsamling, reparasjon, redesign og ombruk. Det er en god begynnelse.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg