Bergen må lære av lovbruddene i Oslo kommune

Myten om at kommunale monopoler sikrer gode arbeidsforhold er avlivet en gang for alle.

Publisert Publisert

OPPLAGT: Er vi villige til å akseptere lavere standarder på tjenestene våre fordi venstresiden har lest at det skal være slik? Selvsagt ikke, for meg er svaret opplagt, skriver Carl Christian Grue Solberg. Foto: Privat

Debattinnlegg

  • Carl Christian Grue Solberg
    Formann, Høyres Studenterforening i Bergen
  1. Leserne mener

Nylig ble det dokumentert at etatene under byråd for miljø- og samferdsel Lan Marie Berg de seineste to årene har gjort seg skyldig i 15.000 lovbrudd. Deriblant nærmere ett tusen brudd på arbeidsmiljøloven.

Avsløringene er både alarmerende og oppsiktsvekkende, ingen skal måtte arbeide på en arbeidsplass som er så lite opptatt av lover og regler som det nevnte etater synes å være.

Der venstresiden flere steder, også i Bergen, har tilspisset sin retorikk mot private aktører i senere år, har borgerlig side hele tiden fremholdt at det er kvaliteten på tjenesten som er det avgjørende.

Dette var i valgkampen et av de tydeligste forskjellene mellom venstre- og høyresiden, og dermed også mellom byrådsalternativene.

Et vanlig motargument fra venstresiden har vært at det er nødvendig med et kommunalt monopol for å ivareta de ansattes rettigheter. De siste tids avsløringer fra Oslo viser tydelig at dette premisset er så galt som det kan bli.

Les også

Politisk redaktør Frøy Gudbrandsen: – Ap og Høyre er beste-uvenner

Det illustrer imidlertid også hvor liten sammenheng det er mellom et godt arbeidsmiljø og eierskapet til virksomheten. Brudd på arbeidsmiljøloven forekommer hos både offentlige og private aktører.

Det er ikke greit, i Norge skal vi ha ordnede arbeidsforhold på arbeidsplassen. Men etter en slik avsløring er det umulig å ikke merke seg at kommunalt monopol ikke er en garanti mot at slike brudd forekommer.

Det avgjørende må derfor være å sørge for at det er den virksomheten som klarer å levere kommunens innbyggere de beste tjenestene som bør foretrekkes, helt uavhengig hvilket emblem de ansatte bærer på arbeidsantrekket.

Det er åpenbart at et mangfold av aktører fører til bedre kvalitet på tjenestene til en rimeligere pris. Når venstresiden ikke lenger med troverdighet kan hevde at det er til det beste for de ansatte, fremstår deres oppslutning om kommunale monopoler som ideologisk skrivebordsteori.

Da må vi stille oss spørsmålet: Er vi villige til å akseptere lavere standarder på tjenestene våre fordi venstresiden har lest at det skal være slik? Selvsagt ikke, for meg er svaret opplagt.

Det er ikke et mål i seg selv at vi skal benytte oss av private tilbydere i velferden. Det er heller ikke et mål at vi kun skal bruke offentlige. Målsettingen må være at tjenestene er best mulig, og best mulig kvalitet får man dersom man aksepterer et mangfold av aktører.

La oss lære av Oslos feilgrep. Bergenserne fortjener landets beste kommunale tjenestetilbud, derfor må vi sørge for at alle gode krefter som ønsker å bidra til dette, får muligheten til å bidra.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg