Nynorsk med tvang?

Det er en utopi å tro at nynorsk kan opprettholdes ved hjelp av tvang og statlige særbevilgninger.

Publisert:

MOT NYNORSK: Det er langt flere enn Høyre-medlemmer som er motstandere av tvungen skriftlig sidemålsundervisning, skriver Arve Waage. Foto: Rune Sævig

Debattinnlegg

Arve Waage
Viseformann, Bokmålsforbundet

Målfolket og dets støttespillere har gått på barrikadene etter at Høyres programkomité har foreslått å avvikle ordningen med egen karakter og eksamen i sidemål, både i ungdomsskolen og på videregående.

I en leder 24.8 går BT til frontalangrep på forslaget. Forslaget skal angivelig være både kunnskapsløst, kulturløst og udannet (!).

Les også

«Hundretusenvis av nynorskbrukarar treng svar frå statsråd Jan Tore Sanner»

Det er imidlertid langt flere enn Høyre-medlemmer som er motstander av tvungen skriftlig sidemålsundervisning. Meningsmålingsinstituttet Sentio har på vegne av avisen Nationen utført flere undersøkelser som viser at et stort flertall av den norske befolkning mener det er unødvendig å lære både nynorsk og bokmål. Dette synspunkt hadde stort flertall i alle partier bortsett fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.

I et innlegg i BT 10.9 er Erland Bakke og Oddvar Skre i Hordaland mållag ute og påstår at fordi bokmål og nynorsk er likestilte målformer, så plikter skolen å lære elevene opp til å kunne lese og skrive på nynorsk og bokmål.

Stortingets likestillingsvedtak av 1885 var imidlertid et vedtak om at man kunne velge mellom målformene, ikke et pålegg om å lære begge målformer. Vi snakker her tross alt om to tilnærmet like skriftvarianter av det norske språk.

Den norske ordningen med tvungen skriftlig sidemålsopplæring, som for øvrig ble drevet frem av nynorskbevegelsen, er helt unik. Det finnes ikke et eneste annet land i hele verden som pålegger alle landets skoleelever å lære to skriftvarianter av det samme språk.

Les også

- Nynorsk vind over Bergen

Til tross for et batteri av juridiske og økonomiske særtiltak til fordel for nynorsk, så fortsetter nedgangen. På landsbasis er nynorskandelen i grunnskolen nå helt nede i 12,2 prosent, på videregående kun 6,4 prosent.

Det er en utopi å tro at nynorsk kan opprettholdes ved hjelp av tvang og statlige særbevilgninger.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg