Ran av pensjonskapital

Jeg kan ikke tro at myndighetene har ment å frata flere tusen pensjonssparere og pensjonister betydelige beløp.

Publisert: Publisert:

TRAGEDIE: Det er mange som Silver-kunder som ikke klarer å dekke sine økonomiske forpliktelser. Dette er en skjult tragedie for mange og trengs å løftes frem i lyset, spesielt når det er valgår i år, skriver innsender. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

Tore P. Olsen
Pensjonist

Silver Pensjonsforsikring er satt under offentlig administrasjon og pensjonistene får halvert sin utbetaling, og det er fare for en omfordeling av pensjonskapitalen.

EU kom med økte kapitalkrav for forsikringsselskaper, noe som ble vedtatt innført i Norge med begrunnelse at fremtidige utbetalinger ikke var sikret basert på lave renter og økt levealder. Sverige som er medlem i EU, benyttet seg av sitt nasjonale handlingsrom til å la være å implementere dette kravet.

På slutten av 2016 ble det fremmet en proposisjon i Stortinget som i hovedsak inneholdt at ved en overdragelse av pensjonskapitalen til annet selskap så kan avtalene endres til avtaler med investeringsvalg.

Les også

Forbrukerrådet: – Silvers kunder bør rømme selskapet

I februar 2017 ble Silver satt under offentlig administrasjon, og det uten at Finansdepartementet sto opp mot Finanstilsynet. Ingen overgangsordning ble benyttet, noe som kunne gitt Silver muligheter for å drive videre i inntil 16 år mens de jobbet med en løsning myndighetene kunne godkjenne. Også Silvers forsøk på å finne en utenlandsk løsning ble skrotet av myndighetene.

Silver burde fått muligheten til å fravike kravet til garanterte avtaler til å kunne få lov til å konvertere avtaler til avtaler med fritt investeringsvalg ved å inngå avtale om dette med hver enkelt kunde. Dette ble ikke noe av.

Et Administrasjonsstyre skal håndtere «konkursboet» på best mulig måte for kundene, men alle avtalene kan få en omfordelt pensjonskapital basert på lav fremtidig rente samt lengre levealder. Dette har Pensjonistforbundet gått imot og har meddelt Administrasjonsstyret at bokført pensjonskapital for hver avtale må videreføres uansett hvilke avtaler som blir valgt.

Les også

Hater Venstre-ungdommen pensjonister?

Silver kunne fått tid og lov til, i samarbeid med kundene og myndighetene, å endre avtalene til avtaler med investeringsvalg til de som ønsket det. De øvrige måtte eventuelt inngå i en gruppe som ble tvangsflyttet til nytt selskap med sine avtaler og neddiskontert pensjonskapital. Dette har ikke våre stortingspolitikere hatt noen evne til å kunne forstå. Men alle beslutninger innen dette feltet skjer politisk via Finansdepartementet, men de har ikke løftet en finger. Jeg ser ikke at sittende regjering har håndtert dette med kløkt.

Jeg kan vanskelig tro at myndighetene har ment å frata flere tusen pensjonssparere og pensjonister betydelige beløp, som i neste omgang skal fordeles på fremtidige pensjonister. Skjer dette, er vi flere som vil prøve dette for retten og hvor kravet fra oss som nå er rammet antagelig kan bli på flere milliarder.

Nå sitter jeg med 50 prosent utbetaling av min tilleggspensjon, noe jeg kan håndtere. Men det er mange som har gitt uttrykk for at denne reduksjonen ikke gjør det mulig å dekke de løpende økonomiske forpliktelsene. Dette er en skjult tragedie for mange og trengs å løftes frem i lyset, spesielt når det er valgår i år. Vi er 20.000 kunder i Silver under offentlig administrasjon.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg