• TRAGEDIE: Det er mange som Silver-kunder som ikke klarer å dekke sine økonomiske forpliktelser. Dette er en skjult tragedie for mange og trengs å løftes frem i lyset, spesielt når det er valgår i år, skriver innsender. FOTO: Scanpix

Ran av pensjonskapital

Jeg kan ikke tro at myndighetene har ment å frata flere tusen pensjonssparere og pensjonister betydelige beløp.