• UNDERVISNING: Dessverre har ikke Høyre noen troverdig oppskrift på hva de skal fylle sidemålsundervisningen med for å holde nynorskandelen oppe, skriver Frøy Gudbrandsen. FOTO: Scanpix

Det er et skriftspråk, Isaksen

Dagens sidemålsundervisning fungerer ikke godt nok. Der er jeg og kunnskapsministeren helt enige. Forøvrig er vi saklig uenige.