Statsfinansiert mobbing på DNS

DEBATT: Vi er i ferd med å få et totalitært paradigme hvor samfunnsaktører nærmest tvinges til å gå i pride for å unngå stempling.

Publisert: Publisert:

KIM FRIELE PÅ DNS: Linn Løvvik som Kim Friele. Bak fra venstre: Steffen Mulder og Kristian Berg Jåtten. Foto: Gisle Bjørneby, DNS

Debattinnlegg

Tomas Moltu
1. kandidat for Partiet De Kristne, Vestland

I et leserinnlegg i BT 7. februar går Alexander Sandtorv til angrep på Nina Karin Monsen etter at hun føler seg ærekrenket av DNS og teaterstykket «Kim F». Monsen vil at DNS endrer eller fjerner replikker.

Normalt er det helt bak mål å be DNS om å endre replikker i et stykke, men i denne saken er Monsen ved sin fulle rett. «Kim F» er ment å være et teaterstykke som hyller Kim Friele i hennes kamp for homofil frigjøring. Monsen blir brukt som motpol i stykket, hvor hun blir tillagt utsagn som hun aldri skal ha sagt. DNS legger heller ikke skjul på at replikkene er konstruert.

Les også

Les innlegget som Moltu svarer på: «Hvem er redd for Nina Karin Monsen?»

I mine øyne skal Monsen kort og godt henges ut for å gjøre Kim Friele til helt. Når man gjør noe så idiotisk at man velger å oppkonstruere replikker i den hensikt å henge henne ut, så møter homolobbyen seg selv i døren. Det er ikke lenger tvil om at dette er mobbing, eller krenking som vi så fint kaller det i dag.

Sandtorv henviser til at Monsen har hatt «liknende utsagn». Men hvilken relevans skulle det ha? Ingen. En kunne være fristet til å spørre. Hvis det skulle være tilfelle, hvorfor ikke bruke de utsagn en kan dokumentere?

Men prinsippet om å henge ut et menneske for å hylle et annet er likevel et grunnleggende problem. Særlig når det gjøres med finansiering fra norske skattebetalere. Det er knapt noen som våger å ta til orde mot noen form for homopolitisk agenda.
Både politiske partier og samfunnsaktører sliter kanskje med dårlig samvittighet for historisk baktalelse og fordømmelse av homofile. Men fordømmelse av Monsen kommer aldri til å reparere på det. Heller ikke dårlige politiske beslutninger om finansiering av alt som hyller en homofil livsstil. Samfunnet har kommet inn i et totalitært paradigme hvor samfunnsaktører nærmest tvinges til å gå i pride for å unngå stempling som mørkemenn eller kvinner.

Les også

Bakgrunn: Nina Karin Monsen føler seg ærekrenket av DNS-stykke

Det virker som om det er stor enighet i Bergen om at alle forslag som går ut på å finansiere eller promotere en homopolitisk agenda er fantastisk. Jeg tror ikke Bergen har hatt et byråd mer interessert i denne agendaen. I Bergen bystyre kan du bli hengt ut hvis du ikke støtter med mer penger til Fri eller går i homoparade.

Noen av oss er faktisk mektig lei av å bli tillagt meninger som vi ikke har når vi ikke ønsker å bruke offentlige penger på å all slags påfunn.

En kan være enig eller uenig Monsen i mangt. Men å henge henne ut med norske skattebetaleres penger er faktisk ikke greit. Hva Nina Karin Monsen mener og ikke mener, får hun svare for selv. Men å tillegge henne meninger, for å henge henne ut, på skattebetalernes regning. Det henger ikke på greip.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg