• GENBANK: Sven-Helge Pedersen i Hardangerfjord Villfisklag og den aktive fiskeren Arild Alvsåker jobber med rogn i Steinsdalselva – et av de første uttakene fra det som skulle bli genbanken for Hardangerfjorden. Til sammen 22 bestander av laks og sjøørret fra fjordsystemet skulle få plass. FOTO: ROAR CHRISTIANSEN

Til minne om villaksen

En uunngåelig konsekvens av avgjørelsen er at villaksen i Hardanger forsvinner.